Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla FordonuPrzystępujemy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1.  „Fordon - Ryńskiego” w Bydgoszczy, dla obszaru ograniczonego: od północy ulicami Swobodną i Marszałka Józefa Piłsudskiego, od wschodu ulicą Cechową, od południa wschodnim odcinkiem ulicy Stefana Garczyńskiego i zachodnim odcinkiem ulicy Jana Styki oraz od zachodu ulicą Wyzwolenia.


2.       „Fordon: osiedla Eskulapa – Jasiniecka” w Bydgoszczy, dla obszaru ograniczonego ulicami: Pod Skarpą, Jasiniecką, Stefana Cieszewskiego, Romana Kaczmarczyka i Niemierzy.


Wnioski do ww. planów należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Fordonu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Fordonu Reviewed by Unknown on grudnia 18, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.