Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bartodzieje - Bałtycka"


Plan przygotowywany będzie dla obszaru ograniczonego od zachodu ulicą Ceramiczną, od północy ulicą Marii Skłodowskiej – Curie, od wschodu ulicą Łęczycką oraz od południa rzeką Brdą.|

Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz w terminie do dnia 01.02.2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bartodzieje - Bałtycka" Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bartodzieje - Bałtycka" Reviewed by Unknown on stycznia 08, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.