Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Bajka - Wschód”Obszar obejmuje swymi granicami teren pomiędzy ulicami Andersa, Brzechwy i Akademicką. Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w tym zakresie.


Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Bajka - Wschód” Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Bajka - Wschód” Reviewed by Unknown on grudnia 14, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.