Konsultacje społeczne - Skarpa Północna w Fordonie


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.

Ankieta, którą można wypełniać do 26 maja br. dostępna jest TUTAJ.

Zapraszamy do dyskusji wszystkich mieszkańców, którzy chcą podzielić się z nami opinią w sprawie zagospodarowania skarpy.

Ankieta nie jest jedynym narzędziem za pośrednictwem którego zapytamy mieszkańców o zdanie. Do naszego Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zapraszamy w sobotę (13 maja). Zostanie on zlokalizowany w rejonie targowiska w Fordonie. Tam będzie można wypełnić ankietę oraz porozmawiać z urbanistami o zagospodarowaniu tych terenów. W środę (24 maja) zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w szkole przy ul. Krommera.

Ważne dokumenty:
- regulamin konsultacji społecznych
- Zarządzenie Nr 248/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.

Ważne daty:
- 13 maja - Mobilny Punkt Konsultacyjny w Fordonie
- 24 maja - warsztaty dla mieszkańców w szkole przy ul. Krommera 11.
- 26 maja - ostatni dzień, w którym można wypełnić ankietę

Obszar Skarpy Północnej ma zostać poddany konsultacjom z powodu braku przejrzystego programu zagospodarowania. Teren ten dla mieszkańców przyległych osiedli mieszkaniowych, a także miasta stanowi cenny przyrodniczo i rekreacyjnie obszar. Celem konsultacji jest wypracowanie - wspólnie z mieszkańcami - wizji i zasad zagospodarowania terenu.

Warto wiedzieć:
Aktualnie  Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad zmianą  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszcz. W dokumencie tym wyznaczone zostaną obszary przeznaczone pod zabudowę oraz tereny chronione, na których nie będzie można prowadzić inwestycji budowlanych. Zapisy te będą w przyszłości wpływały na to, jak będzie wyglądać Bydgoszcz oraz okolica, w której mieszkasz.

Głosy mieszkańców zebrane podczas konsultacji społecznych posłużą w pracach nad studium.

Na podstawie przyjętych w Studium założeń powstawać będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te będą szczegółowo informować o tym, jak można zagospodarować poszczególne działki w Bydgoszczy.
Konsultacje społeczne - Skarpa Północna w Fordonie Konsultacje społeczne - Skarpa Północna w Fordonie Reviewed by Unknown on maja 09, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.