Wypełnij ankietę. Liczymy na Twój głosZagospodarowanie nabrzeży rzeki Brdy i zagospodarowanie Skarpy Północnej oraz terenów zieleni w Fordonie – to pierwsze tematy, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w nowej formule.

Konsultacje Społeczne są ważnym elementem dialogu z mieszkańcami. Chcemy znać zdanie bydgoszczan w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach. Dzięki nowemu regulaminowi w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji możemy w sposób bardziej efektywny dostosować konsultacje do potrzeb mieszkańców.

- W pracach nad obowiązującym regulaminem konsultacji społecznych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Rad Osiedli. Dziękuję wszystkim osobom, które przez kilka miesięcy prac nad dokumentem służyli dobrą radą i pomysłami. Swoje sugestie przedstawili także radni. Efektem wspólnych działań jest ostateczny kształt regulaminu w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych, który obowiązuje w mieście – mówi Michal Sztybel, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Nowy regulamin konsultacji społecznych to nowe możliwości, które możemy wykorzystać w dialogu z mieszkańcami. To przede wszystkim narzędzia takie jak ankiety, karty konsultacyjne, otwarte spotkania z mieszkańcami czy warsztaty. Powiększyło się także grono osób, które mogą wnioskować o przeprowadzenie konsultacji: co najmniej trzy organizacje pozarządowe, Rada Miasta , grupa co najmniej 100 mieszkańców Bydgoszczy, zespoły doradcze czy Rady Osiedli. W trakcie trwania konsultacji wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne – miejsca, w których dostępne są ankiety w wersji papierowej. W tym samym miejscu będzie można oddać wypełnioną kartę.

Konsultacje społeczne będą trwały minimum 21 dni. Proces konsultacji nie będzie odbywał się w czasie wakacji. Skrócenie regulaminowego terminu konsultacji bądź przeprowadzenie ich podczas wakacji możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach, po pisemnym uzasadnieniu.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania nabrzeży rzeki Brdy, Skarpy Północnej oraz terenów zieleni w Fordonie są elementem projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w którym uczestniczy miasto. Konsultacje społeczne realizować będziemy we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

- Chcemy zaprosić mieszkańców do rozmowy na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, czyli dokumentu wskazującego ogólne kierunki rozwoju miasta. Dokument został uchwalony w 2009 roku, a aktualnie jesteśmy w trakcie jego zmiany. Wnioski z konsultacji społecznych posłużą nam do prac nad tym ważnym, planistycznym dokumentem – mówi Anna Rembowicz – Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Tereny nadrzeczne – zdaniem urbanistów – powinny być ważną przestrzenią rekreacyjną dla miasta. Teraz o zdanie w tym temacie zapytamy osoby, które na co dzień korzystają lub będą korzystać z tych terenów. Ankietę kierujemy przede wszystkim dla mieszkańców, ale o zdanie pytamy także deweloperów, właścicieli nieruchomości czy architektów. Kolejnym ważnym terenem, który chcemy poddać konsultacjom są tereny zieleni w Fordonie – dodaje dyrektor MPU.

W ankiecie dotyczącej zagospodarowania nabrzeży Brdy będziemy pytać o dwa odcinki. Pierwszy od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomorskiego (Al. Wyszyńskiego), a drugi od mostu Kazimierza Wielkiego do Brdyujścia. Ankieta dostępna jest TUTAJ i potrwa do 29 maja. Z kolei w Fordonie zajmiemy się  zagospodarowaniem Skarpy Północnej oraz przyległych terenów zieleni. Ankietę można znaleźć TUTAJ i potrwa do 26 maja. Ankieta to tylko jedna z możliwości, którą daje nowy regulamin konsultacji społecznych. Kolejnymi działaniami, które przygotowaliśmy dla mieszkańców będzie Mobilny Punkt Konsultacyjny w Fordonie (13 maja), warsztaty planistyczne dla mieszkańców (24 maja) czy kolejny Mobilny Punkt Konsultacyjny na Wyspie Młyńskiej (27 maja).
Wypełnij ankietę. Liczymy na Twój głos Wypełnij ankietę. Liczymy na Twój głos Reviewed by Unknown on maja 04, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.