Trwają konsultacje. Zapraszamy na badawczy spacer nad Kanałem

Do 28 czerwca trwają konsultacje społeczne planów dalszej rewitalizacji otoczenia Kanału Bydgoskiego. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji, które pozwalają przywracać tym terenom rekreacyjne funkcje. Dalszy kierunek działań określą bydgoszczanki i bydgoszczanie. We wtorek (18 czerwca) zapraszamy na spacer badawczy z udziałem m.in. autora wstępnej koncepcji rewitalizacji.
Wstępna koncepcja zagospodarowania otoczenia Kanału Bydgoskiego przedstawiona została radom osiedli oraz stowarzyszeniom mieszkańców w grudniu ubiegłego roku. Wprowadziliśmy do niej pierwsze korekty. Teraz konsultujemy ją z mieszkańcami. W konsultacjach mogą się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Dokument wyznaczy docelowe kierunki zagospodarowania terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały być zgodne z powstającym opracowaniem.


Najlepszy czas na uwagi


Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu przy Kanale Bydgoskim. Mają one zasięg ogólnomiejski. Odbywają się w terminie od 7 do 28 czerwca 2024 roku. To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami. Opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej na stronie www.bydgoszcz.pl/kanal.


Już w najbliższy wtorek (18 czerwca) o godzinie 17 organizujemy również spacer badawczy z udziałem kustosza Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasza Izajasza oraz autora koncepcji Janusza Pulikowskiego. Spotkamy się przed Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. Staroszkolnej 10. Miejsce będzie oznaczone flagami „Bydgoskich Konsultacji”. Będzie także okazja stacjonarnie wypełnić ankietę konsultacyjną. Spacer zakłada omówienie najciekawszych elementów koncepcji na trasie prowadzącej od ul. Wrocławskiej do stadionu KS Gwiazda na Miedzyniu. Pokonanie tej trasy zajmie około 2 godzin.


Przyspieszamy rewitalizację


W ostatnim czasie w otoczeniu Kanału Bydgoskiego zostało zrealizowanych kilkanaście dużych inwestycji. Ich wartość szacowana jest na 10 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnych zadań, m.in. rozbudowy placu zabaw,  podświetlenia śluz, budowy minitężni i odnowienia kolejnych ścieżek  spacerowych. Ważną rolę w procesie rewitalizacji tej części Bydgoszczy pełni Muzeum Kanału Bydgoskiego.


- Zależy nam, by otoczenie Kanału stało się nie tylko ładnym miejscem, ale równie ważne jest, by toczyło się tu życie – mówi kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz. – Stąd szereg pomysłów związanych z urządzaniem nad jego brzegami wydarzeń kulturalnych, zabaw, pikników, pokazów. Dzięki temu, że dwa lata temu zaczęliśmy funkcjonować w nowej siedzibie możemy realizować znacznie więcej projektów, z których korzystają bydgoszczanie. Również zgłosimy swoje spostrzeżenia w trakcie konsultacji.


Najważniejsze elementy koncepcji


Projektanci zakładają, że wszystkie zmiany muszą przede wszystkim wzmacniać rolę kanału na tym obszarze. W swoim opracowaniu zaproponowali między innymi:

 • nacisk w działaniach inwestycyjnych na inwestycje związane z pracami konserwatorskimi, remontowymi, związanymi z utrzymaniem bieżącym itp. dotyczącymi Kanału Bydgoskiego jako obiektu zabytkowego;
 • wzmacnianie w kompozycji przestrzennej obiektu poprzez działania konserwatorskie związane z zachowaniem jak najwyższych walorów śluz, brzegów kanału, zabudowy towarzyszącej i najbliższego otoczenia kanału;
 • nacisk na działania związane z utrwalaniem obiektu i jego historii (w tym fragmentów poddanych przebudowie lub zasypaniu) - w przestrzeni i świadomości mieszkańców - podświetlanie dekoracyjne śluz i brzegów (w wybranych miejscach), punkty (tablice) informacyjne związane z historią, strukturą obiektu i inne działania;
 • podział obszaru na strefy o zróżnicowanych funkcjach;
 • adaptację wybranych form zagospodarowania terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych;
 • wprowadzenie standardów w zakresie form zagospodarowania i utrzymania z uwzględnieniem cech charakterystycznych (stylistycznych) kompozycji przestrzennej i funkcji (historycznych lub/i współczesnych);
 • podkreślenie stref wejściowych z uwzględnieniem poprawy dostępności dla wszystkich grup oraz walorów estetycznych kompozycji przestrzennej (strefy reprezentacyjne);
 • określenie stref lokalizacji dodatkowego wyposażenia;
 • priorytetowe traktowanie drzew i wartościowej zieleni – nowe elementy nie powinny powodować wycinki i uszkodzenia drzew;
 • wprowadzenie iluminacji podkreślających ceglane ściany śluz;
 • stosowanie rozwiązań przyjaznych dla zwierząt;
 • ujednolicenie opraw oświetleniowych;
 • ujednolicanie elementów małej architektury;
 • remonty nawierzchni;
 • wykorzystanie zagłębień terenowych oraz dawnych rowów jako elementu systemu gospodarowania wodą opadową i roztopową;
 • stosowanie tzw. „małej retencji” do zatrzymania części wód deszczowych;
 • stosowanie małej architektury sportowej i zabawowej o leśnym charakterze z przewagą drewna i stali,
 • wszystkie ciągi piesze dopuszczone także dla rowerzystów;
 • wyznaczenie dodatkowych miejsc dla wędkarzy.


Warto wiedzieć:

Z pełną koncepcją  można zapoznać się TUTAJ

Trwają konsultacje. Zapraszamy na badawczy spacer nad Kanałem Trwają konsultacje. Zapraszamy na badawczy spacer nad Kanałem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 14, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.