Zapoznaj się z miejscowym planem „Miedzyń-Cieplicka”

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) „Miedzyń-Cieplicka”. Z dokumentem można zapoznać się w dniach 14 czerwca - 14 lipca 2022r. 

Dokument dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, bud. A, III piętro, pokój 314) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu. 

Ponadto dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 16:00 w siedzibie MPU. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, do 29 lipca 2022r., należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

  • w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 
  • za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapoznaj się z miejscowym planem „Miedzyń-Cieplicka”  Zapoznaj się z miejscowym planem „Miedzyń-Cieplicka” Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 14, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.