Harmonogram projektu Bez lipy!

Mieszkańcy Bydgoszczy biorą udział w konsultacjach społecznych dotyczących ich potrzeb i oczekiwań w zakresie zieleni w mieście. Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Bez lipy” przez miasto Bydgoszcz oraz koordynatora projektu – Pracownię Zrównoważonego Rozwoju.


Poniżej przedstawiamy harmonogram projektu Bez lipy!:
1.    Diagnoza systemu zarządzania zielenią w Bydgoszczy - przygotowanie narzędzi i realizacja badania - styczeń 2021-kwiecień 2021 r.
2.    Rekrutacja do Zespołu ds. zieleni – marzec i kwiecień 2021 r.


3.    Spotkania członków i członkiń Zespołu ds. zieleni – 10 spotkań warsztatowych:
1)    21.05.2021 r.
2)    21.06.2021 r.
3)    21.09.2021 r.
4)    23.11.2021 r.
5)    14.12.2021 r.
6)    01.02.2022 r.
7)    22.02.2022 r.
8)    29.03.2022 r.
9)    28.06.2022 r.
10)    wrzesień 2022 r.
Na spotkaniach zostały m.in. zostały wypracowane podstawowe założenia merytoryczne Bydgoskich Standardów Zieleni, Zielonych Interwencji, została także przetestowane narzędzie wspomagające zarządzanie drzewostanem w Bydgoszczy.


4. Otwarte spotkania Zespołu ds. zieleni – 3 spotkania:
1)    27.04.2022 r.
2)    02.06.2022 r.
3)    Wrzesień-październik 2022 r. (dokładny termin do ustalenia)
W spotkaniach tych może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy zainteresowany tematem. W spotkaniach biorą udział specjaliści z zakresu zarządzania zielenią i tematami pokrewnymi, poszerzając wiedzę i wymieniając się doświadczeniem z Zespołem ds. zieleni.
5.    Zielone Interwencje – kilka interwencji na terenie Bydgoszczy realizowane przez Mieszkańców i Zespół ds. zieleni we wrześniu i październiku 2021 oraz od kwietnia do czerwca 2022 r.
6.    Konsultacje społeczne Bydgoskich Standardów Zieleni – wrzesień 2022 r. – dokument wypracowany przez Zespół ds. zieleni zostanie jeszcze szeroko skonsultowany z mieszkańcami Bydgoszczy.


„Bez Lipy”  ze wsparciem z funduszy norweskich
Liderem Projektu jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. PZR od wielu lat  wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne. Projekt Bez lipy! realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy norweskich.

Więcej o projekcie TUTAJ

Harmonogram projektu Bez lipy! Harmonogram projektu Bez lipy! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 13, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.