Bydgoski Budżet Obywatelski – zgłaszamy pomysły

 Już po raz dziesiąty – pieniądze z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być wydane na inwestycje osiedlowe, społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz mikroprojekty osiedlowe – pomysłów może być wiele. Decyzje podejmą mieszkańcy. Formularz zgłoszeniowy jest na www.bydgoszcz.pl/bboBydgoski Budżet Obywatelski staje się na naszych oczach  jednym z ostatnich funkcjonujących jeszcze elementów samorządności – mówi  prezydent Bydgoszczy. Dlatego mimo trudnej sytuacji finansowej nie będziemy ograniczać wydatków na ten cel. Niestety wszystkie duże inwestycje związane z rozbudową miejskiej infrastruktury ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów i powrót do centralnego planowania stają się uzależnione od podziału rządowych środków.  Trudno nie odnieść wrażenia, że rząd nie ufa mieszkańcom polskich miast. Bydgoski Budżet Obywatelski oraz wiele innych tego typu inicjatyw to tymczasem najlepszy dowód, że Polacy w swoich małych ojczyznach sami doskonale wiedzą jakie inwestycje warto realizować. Niestety patrząc na dewastację samorządności w Polsce zaczynam obawiać się, czy obywatelskie budżety też nie zostaną wkrótce scentralizowane.


Bydgoszczanie sami wybierają inwestycje

Mimo  trudnej sytuacji finansowej samorządów, prezydent Rafał Bruski podjął decyzję, że oszczędności nie obejmą budżetu obywatelskiego. To oznacza kolejne blisko 16 mln złotych oddane w ręce bydgoszczan.

  


Największa część tej kwoty, 12 mln, będzie przeznaczona na podstawowe projekty osiedlowe. Przez najbliższe pięć tygodni będziemy czekać na pomysły. Można je zgłaszać na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Pomysły można zgłaszać od do 5 lipca. 


Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.
Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść nawet 1,39 mln zł. Do każdego takiego  projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizacja projektów ponadosiedlowych zabezpieczamy kosztować 2,78 mln zł.
W kolejnej kategorii projektów – osiedlowych – do wydania jest aż 12 mln zł. To oznacza kilkadziesiąt nowych inwestycji, które doczekają się realizacji. Warto się zastanowić, czy mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział pieniędzy na konkretne osiedla znajduje się na stronie: bdgbo.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym. 

Nowością są mikroprojekty osiedlowe – tu koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.
Ostatnia kategoria dotyczy projektów społecznych. Są to zadania nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. W tej kategorii mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane terminy realizacji, ilość wydarzeń, uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej, jeśli taka ma być zaangażowana.


Szerokie konsultacje przed decyzjami

Ustalenie regulaminu BBO poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi w sprawie rozwoju programu, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Uwagi zostały przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej, w skład której wchodzą przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, rad osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta czy Bydgoskiej Rady Seniorów.Powołano także zespół, który na podstawie propozycji mieszkańców opracował zmiany do Regulaminu BBO:

•    Głosowanie z wykorzystaniem aplikacji będzie możliwe w punktach na terenie miasta rozlokowanych m.in. w budynkach użyteczności publicznej, których nie będą dotyczyć poddane pod głosowanie projekty. Będzie mogło się odbywać w godzinach otwarcia punktów, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, lub przez infolinię, która będzie dodatkową formą głosowania elektronicznego.
•    Nowa kategoria projektów – mikroprojekty osiedlowe – kwota na 1 zadanie to 10 tys. zł;
•    Na karcie do głsowania znajdzie się obok nazwy zadania i skrócony opis z lokalizacją – ograniczenie do: numeru projektu, nazwy projektu i skróconego opisu, co powstanie (wraz z lokalizacją) do 200 znaków. Jeśli opis projektu będzie rozbudowany, do każdego projektu wygenerowane zostanie odrębne hiperłącze z rozszerzonym opisem.
•    Małe projekty społeczne – zamieniono nazwę na projekty społeczne.

Jakie projekty można zgłaszać?
Warunek pierwszy – takie, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Warunek drugi – muszą być ogólnodostępne. Trzeba pamiętać, że teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu samorządu. Realizacja projektu powinna nastąpić w kolejnym roku budżetowym.
Projekt może złożyć każda osoba, bez względu na wiek. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania.
Każdy mieszkaniec może zgłosić trzy projekty osiedlowe, trzy ponadosiedlowe, trzy mikroprojekty osiedlowe oraz trzy projekty społeczne.


Kalendarium BBO
•    Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: od 1 czerwca do 5 lipca
•    Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 10 listopada
•    Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: od 1 czerwca do 5 lipca
•    Weryfikacja obywatelska: do 15 października
•    Głosowanie mieszkańców: od 15 listopada do 15 grudnia
•    Ogłoszenie listy projektów do realizacji:15 stycznia 2023


Tutaj znajdziesz pomoc
Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu formularza zgłoszenia? Możesz napisać na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: 52-52-58-58-962 lub 52-58-58-926
 

Materiały do pobrania:


Bydgoski Budżet Obywatelski – zgłaszamy pomysły Bydgoski Budżet Obywatelski – zgłaszamy pomysły Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 01, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.