Fordon Eskulapa z nowym planem - zapoznaj się z projektem

Trwa ostatni etap prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Fordon: osiedle Eskulapa - Jasiniecka”.  Do 25 maja 2022r. można zapoznać się z ustaleniami projektu planu. Głównym celem wyłożenia planu do publicznego wglądu jest jego prezentacja i możliwość zapoznania się z jego treścią.Z projektem planu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl (BIP/zakładka Obwieszczenia),  także w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 


Zainteresowanych zapraszamy do siedziby MPU przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (III piętro, pok. 314) w godzinach pracy urzędu. 


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy,  ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319.


Więcej szczegółowych informacji, projekt planu wraz z prognozą środowiskową oraz informacje dotyczące terminów, miejsca wyłożenia, dyskusji publicznej i zbierania uwag, dostępne są na stronie bip Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.


Fordon Eskulapa z nowym planem - zapoznaj się z projektem  Fordon Eskulapa z nowym planem - zapoznaj się z projektem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 25, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.