Plac Piastowski – jak wykorzystać jego potencjał?

Urbaniści opracują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kolejnej części części Śródmieścia.


Ważny dokument planistyczny obejmie teren o powierzchni ok. 14,5 ha, w granicach którego znajduje się również plac Piastowski, niegdyś jeden z najpiękniejszych placów Bydgoszczy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój miasta, jednocześnie dbając o istniejącą wartościową zabudowę i harmonijne wpisywanie się nowych inwestycji w tkankę miasta.  W Bydgoszczy takie opracowanie posiada  39,5% terenów położonych w granicach miasta. Wkrótce takie opracowanie zyskają kolejny obszar Śródmieścia.

Dokument powstanie dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Mazowiecką, H. Sienkiewicza, Lipową, Ślusarską, Śniadeckich, Dworcową, Jan III Sobieskiego i Sowińskiego. W jego centrum znajduje się plac Piastowski. Wytyczono go  jako rynek tworzonej w połowie XIX w. tak zwanej "dzielnicy elżbietańskiej" (nazwa pochodzi od imienia dawnej Cesarzowej Niemiec). Był tu park i plac targowy. Na placu na początku XX wieku powstał neobarokowy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma określić pożądane zmiany i ułatwić prowadzenie inwestycji sprzyjających rewitalizacji tego obszaru. W ostatnich latach prowadzono na tym obszarze wiele remontów podnoszących przede wszystkim estetykę kamienic (m.in. wzdłuż ul. Śniadeckich i Bolesława Chrobrego) oraz zabytków (m.in. przy kościołach na placu Piastowskim oraz Zbawiciela). Zależy nam jednak, by wszystkie kolejne działania były spójne, a przygotowywane inwestycje wykorzystały jak najlepiej potencjał tej części miasta.


 
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do planu do 15 kwietnia, do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Plac Piastowski – jak wykorzystać jego potencjał? Plac Piastowski – jak wykorzystać jego potencjał? Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 08, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.