Jak ułatwić dostęp do przystanków na Wyżynach?

Projektanci opracowali dwa warianty rozwiązań poprawiające dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych,  z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom. W czwartek (7 kwietnia) rozpoczynamy konsultacje społeczne. Karta konsultacyjna na www.bydgoszcz.pl/wyzyny


Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Konstrukcja umożliwia pieszym dojście na przystanki tramwajowe oraz przekraczanie ruchliwych  jezdni. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów. Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek. Również w trakcie konsultacji społecznych o nowej siatce połączeń mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tych przystanków. - Dlatego w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność tego miejsca oraz zadbać o potrzeby wszystkich użytkowników ruchu. Projektanci zakończyli już prace. Przedstawili ostatecznie dwa warianty. Przed wyborem chcemy poznać opinie bydgoszczan. W trakcie prac okazało się, że wykorzystanie obecnego ustroju nośnego kładki pod kątem nowych funkcji nie jest możliwe  – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.


Bezpieczne przejścia i przejazdy z sygnalizacją


Pierwszy wariant zakłada rozbiórkę istniejącej kładki i wprowadzenie w jej miejscu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przy tym rozwiązaniu ustawiona zostałaby również sygnalizacja świetlna. Konieczne byłoby wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe). Zaspokojone byłyby potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie jednopoziomowe, typowe dla ulicy Wojska Polskiego (sygnalizacje świetlne znajdują się m.in. na wysokości ulic Ujejskiego i Magnuszewskiej). Jego zastosowanie  oznaczałoby natomiast nieznaczne straty czasu przede wszystkim dla kierowców poruszających się tzw. „zieloną falą” ul. Wojska Polskiego. 


Kładka z pochylniami i windami


Drugi wariant zakłada rozbiórkę starej konstrukcji kładki i postawienie nowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie generujące wielokrotnie wyższy koszt, ale nie pogarszający przepustowości ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej. Ten wariant jest mniej korzystny dla pieszych ze względu na dłuższą drogę dojścia na przystanki. Kładka nawet z pochylniami i windami jest również obiektem utrudniającym przejazd rowerzystom. Projektant za wady tego rozwiązania uznał też ryzyka związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości na ul. Wojska Polskiego oraz wspólnym ruchem pieszych i rowerzystów na pochylniach. 


Zapraszamy do konsultacji


Konsultacje odbędą się od 7 do 28 kwietnia br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.  Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wyzyny. Zależy nam na wyborze konkretnego wariantu oraz zgłoszeniu własnych uwag i wniosków. 


W ramach konsultacji odbędzie się również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników miasta. Będzie to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl. Planowane jest również spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line. O opinie poprosimy poza tym Radę Osiedla Wyżyny oraz stowarzyszenia pieszych, rowerzystów i transportowe. 


Narzędzia konsultacyjne:


• karta konsultacyjna na www.bydgoszcz.pl/wyzyny 

karta (WORD)

• spotkanie z mieszkańcami (online) w dniu 12.04.2022 r. o godz. 16.30 – prosimy o przesyłanie pytań na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl 

 

• spacer badawczy - 20.04.2022 r. o godz. 17.00 - chęć uczestnictwa w spacerze prosimy przesyłać na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl  

Jak ułatwić dostęp do przystanków na Wyżynach?  Jak ułatwić dostęp do przystanków na Wyżynach? Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 31, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.