ProjektujeMY nowe torowiska. Po konsultacjach bez wyburzeń na Gdańskiej

Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Najwięcej uwag dotyczyło rozbudowy skrzyżowania ulic Gdańskiej, Chodkiewicza i Chocimskiej. Dlatego pierwsze podsumowanie tych konsultacji zaczynamy od najważniejszych wniosków związanych z trasą, która połączy pętlę przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską. Do dalszych prac trafi wariant bez wyburzeń na ul. Gdańskiej, na czym najbardziej zależało mieszkańcom.

Połączenie pomiędzy Rycerską i ul. Gdańska analizowane w trakcie konsultacji było w dwóch wariantach. Pierwszy zakładał poprowadzenie torów wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Drugi wzdłuż ul. Chocimskiej.


Bez wyburzeń, z lepszą obsługą Bocianowa


Zachowanie dwóch modernistycznych kamienic na rogu ulicy Gdańskiej i Chodkiewicza zdominowało konsultacje. Aż kilkaset uwag dotyczyło konieczności ich zachowania. Bydgoszczanie wskazywali na szereg różnych rozwiązań, by zachować oba budynki i zrealizować ważną inwestycję. Najczęściej w związku z tym proponowali wybór wariantu przez ul. Chocimską. Wskazywali również często na inne zalety tego rozwiązania związane z poprawą obsługi komunikacyjnej osiedla Bocianowo, skrócenie czasu podróży, miastotwórczą rolę tramwaju na rewitalizowanych terenach przemysłowo-magazynowych. Alternatywą proponowaną przez część mieszkańców było asymetryczne położenie torowiska (nie w osi jezdni, ale bliżej kamienic na ul. Gdańskiej po stronie zachodniej),  stosowanie bardziej skomplikowanych splotów i rozjazdów i sygnalizacji oraz wytyczenie torowiska wzdłuż ul. Artyleryjskiej.


Po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej wybrana została do dalszych prac  trasa tramwajowa o długości około 900 metrów w ciągu ul. Chocimskiej. Uzyskała ona więcej punktów od trasy w ciągu ul. Artyleryjskiej. W wybranym wariancie relacja z ul. Chodkiewicza w stronę pętli Las Gdański nie jest niezbędna, a rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie obu kamienic. Analiza wytrasowania relacji skrętnych dla taboru tramwajowego na tym skrzyżowaniu bez konieczności wyburzania narożnych kamienic będzie stanowiła zadanie dla wykonawcy dokumentacji na etapie opracowywania projektu budowlanego. Ten wariant ma gwarantować również krótszy czas przejazdu w kierunku dworca oraz poniesienie mniejszych wydatków.

Wybór wariantu przez Chocimską oznacza konieczność przeniesienia  budynku figurującego pod adresem Pomorska 88F (odbudowy w nowej lokalizacji)  oraz rozbiórki zabudowań przy ul. Rycerskiej 20. Są one usytuowane są w granicach działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego. Nie ma możliwości wytrasowania przebiegu torowiska w zgodzie z obowiązującymi przepisami przy próbie zachowania wymienionych zabudowań. Przebieg projektowanej jezdni i torowiska jest w pełni zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo - Artyleryjska”.


Projektanci kontra normy

W trakcie konsultacji projektanci szczegółowo wyjaśnili też możliwości zastosowania bardziej skomplikowanych splotów tramwajowych i przesunięcia torowiska na Gdańskiej bliżej kamienic znajdujących się po stronie zachodniej. Tego typu rozwiązania muszą spełnić szereg norm technicznych związanych m.in.  z minimalnymi promieniami łuków, długością zwrotnic,  odległościami pomiędzy elementami tramwajowej infrastruktury. Wybór takiego wariantu przy węźle trójkątnym (bez wlotu w ul. Chocimską)  jednocześnie wiązałby się między innymi z ograniczeniem prędkości tramwajów, przybliżeniem torów do zabytkowych kamienic,  konieczna byłaby częstsza wymiana szyn ze względu na szybsze zużycie nienormatywnych łuków, likwidacja znaczącej liczby miejsc parkingowych  oraz zdecydowanie większy zakres przebudowy infrastruktury podziemnej. Poza tym konieczne byłyby wyburzenia innych kamienic u zbiegu Gdańskiej i Artyleryjskiej. To również przechyliło szalę korzyści na wybór wariantu w ciągu ul. Chocimskiej. Więcej szczegółów technicznych znajduje się w dołączonym raporcie (TUTAJ).Ograniczyć hałas, zadbać o zieleń

Projektanci uwzględnili na etapie prac nad raportem uwagi związane z koniecznością zastosowania technologii tłumiących hałas. Na ul. Chocimskiej z uwagi na wąski korytarz transportowy w którym zaplanowano wspólny ruch drogowo-tramwajowy zastosowane mają być maty antywibracyjne, które minimalizują hałas oraz drgania wywołane od poruszającego się taboru tramwajowego. Wiele uwag dotyczyło przygotowania dużego pakietu nasadzeń zastępczych oraz tworzenia zielonych alei. Plan nasadzeń będzie tworzony na etapie tworzenie dokumentacji projektowej. Bydgoszczanie zgłaszali również uwagi związane z lokalizacją przystanków na tej trasie (łącznie powstaną 3 pary) i  nadaniem nazwy docelowej ulicy, która obecnie roboczo nazywana jest Nowoświecką (Rada Miasta nadaje nazwy istniejącym obiektom). W przypadku wszystkich inwestycji  część mieszkańców ulic, które rezerwowane są w studium i planach zagospodarowania przestrzennego pod nowe linie proponowała odstąpienie od inwestycji.Warto wiedzieć

Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/. W kolejnych materiałach podsumujemy również najczęściej zgłaszane pomysły związane z projektowaniem tras wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz przez Szwederowo i Górzyskowo.


Ważne liczby:

  •     11100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
  •     767 podmiotów zgłaszających uwagi, opinie, pytania
ProjektujeMY nowe torowiska. Po konsultacjach bez wyburzeń na Gdańskiej  ProjektujeMY nowe torowiska. Po konsultacjach bez wyburzeń na Gdańskiej Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 02, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.