Bez wyburzeń ale z płynnym ruchem tramwajów i autobusów. Konsultacje w sprawie ul. Nakielskiej

Intensywnie przygotowujemy się do rozbudowy ulicy Nakielskiej. Jeszcze tej jesieni chcemy wybrać wspólnie z bydgoszczanami najlepszy sposób przebudowy odcinka ważnej arterii od ul. Nasypowej do ronda Grunwaldzkiego. Od 10 listopada zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne.

Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/nakielska


Inwestycja na ulicy Nakielskiej realizowana będzie w etapach:


  •     Odcinek Łochowska-Nasypowa –  dla tej części odbyły się już konsultacje społeczne, kończą się prace nad koncepcją i uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia, trwają prace nad uzyskaniem decyzjo środowiskowej..
  •     Odcinek Wiadukt-Nasypowa - opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, 10 listopada rozpoczynamy konsultacje społeczne.
  •     Odcinek Nasypowa – rondo Grunwaldzkie – Opracowano warianty przekrojów poprzecznych ulicy,10 listopada rozpoczynamy konsultacje społeczne.


- Rozbudowa ul. Nakielskiej to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez bydgoszczan – mówi prezydent Bydgoszcz, Rafał Bruski. - Zakres prac na osiedlu Miedzyń-Prądy uzgodniliśmy już z mieszkańcami, kompletowana jest dokumentacja. Chcemy równocześnie przygotowywać się do kolejnego etapu prac na  odcinku od ul. Nasypowej do ronda Grunwaldzkiego. To jaki przekrój będzie najlepszy już na wstępie chcemy przedyskutować z mieszkańcami.


- Wszystkie warianty zakładają brak wyburzeń. Pas drogowy zostanie wpisany w granice istniejącej zabudowy i zachowane zostaną budynki tworzące obustronne pierzeje ulicy. To jeden z często pojawiających się już postulatów mieszkańców,  który uwzględniliśmy przed formalnym rozpoczęciem konsultacji – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.

 


 

Gdzie i kiedy?

Konsultacje trwają od 10 listopada do 20 grudnia br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/nakielska. Zależy nam na oddaniu głosu na konkretny wariant oraz zgłoszeniu własnych uwag i wniosków. W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie z projektantem, pracownikami miasta koordynującymi przygotowanie zadania oraz wiceprezydentem Mirosławem Kozłowiczem. Będzie to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl. Planowane jest również spotkanie konsultacyjno-informacyjne na osiedlu Miedzyń.

 


 

Różne warianty

Po szczegółowych analizach oraz mając na uwadze dużą wartość historycznej zabudowy  wzdłuż najważniejszej ulicy osiedla Wilczak projektanci zalecają wybór pomiędzy dwoma podstawowymi wariantami. Kluczowym elementem zmian będzie podniesienie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu szczególnie dla komunikacji publicznej.


Z wiedeńskimi przystankami - W tym wariancie na jednoprzestrzennej jezdni funkcjonowałyby po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Tramwaje korzystałyby ze środkowych pasów ruchu, a na zewnętrznych pasach ruchu powstaną przystanki wiedeńskie (Model 1). 

Możliwe jest również zarezerwowanie torowiska wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, czyli stworzenie trambuspasów (Model 2). 

Tam gdzie będzie to możliwe pomiędzy wewnętrznymi pasami ruchu wygospodarowane zostaną miejsca na lewoskręty. Ograniczyłoby to blokowanie ruchu na pasach, którym poruszałyby się tramwaje. Autobusy poruszałyby się na zasadach ogólnych korzystając również z przystanków wiedeńskich. Wybór takiego wariantu nie pozwala jednak na wprowadzenie ścieżek rowerowych. Ciąg rowerowy zostałby wyprowadzony od ul. Nakielskiej w kierunku Starego Kanału Bydgoskiego i dalej w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Konieczne byłoby „wyprowadzenie” torowiska tramwajowego poza jezdnię w rejonie skrzyżowania z ul. Czerwonego Krzyża. 

 

 
 
Z rowerowymi drogami - W takim układzie jezdnia składałaby się z trzech pasów ruchu (Model 3). Zewnętrzne prowadziłyby wspólny ruch tramwajowy, autobusowy i samochodowy. Natomiast środkowa część jezdni umożliwiłaby wytyczenie lewoskrętów oraz azyli na przejściach dla pieszych. Taki układ jezdni pozwoliłby dodatkowo na wydzielenie poza jezdnią obustronnych dróg rowerowych. Wejście do tramwaju lub autobusu odbywałoby się bezpośrednio z chodnika, bez konieczności wkraczania pieszych na jezdnię. Wszystkie parametry zaproponowanych rozwiązań uwzględniają szereg norm i wymogów jakim muszą odpowiadać drogi publiczne (szerokości pasów ruchu, promienie skrętu, odległości od budynków itp.). Płynny ruch na skrzyżowaniu z Nasypową

 

Konsultacje będą dotyczyć a rozwiązań projektowych wokół wiaduktu kolejowego. Ta część dokumentacji powstała zgodnie z uwagami mieszkańców złożonych podczas rozmów o odcinku od ul. Łochowskiej do wiaduktu. Eksperci po rozmowach z kolejarzami uznali, że ze względu na planowaną inwestycję PKP PLK (koncepcję rozbudowy linii kolejowej wraz z projektem przebudowy wiaduktu kolejowego i projektem przystanków kolejowych) warto zaprojektować nową pętlę tramwajowo-autobusową po zachodniej stronie torów i skoordynować oba zadania. Powstałby w ten sposób kolejny zintegrowany węzeł komunikacyjny pozwalający na wygodne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu publicznego, a także umożliwiający zaplanowanie parkingu P+R. Na tym etapie kolejowa spółka PKP PLK nie określiła jednak szczegółowego zakresu swojej inwestycji, co nie pozwala na dostosowanie dokumentacji rozbudowy ul. Nakielskiej do kolejowych rozwiązań w  obrębie wiaduktu. W przypadku braku realizacji zadania kolejowego konieczne będzie opracowanie dokumentacji i budowa tymczasowej pętli po wschodniej stronie torów oraz dostosowanie układu drogowego do istniejącego wiaduktu.

Przebudowa torów tramwajowych na wysokości ul. Nasypowej jest niezbędna by ograniczyć zatory pojawiające się w tej części ul. Nakielskiej. Zabudowanym torowiskiem w kierunku centrum (w stronę kościoła) mogłyby również poruszać się autobusy. Po obu stronach funkcjonować mają również drogi rowerowe.


Inwestycja wybrana przez bydgoszczan

Przebudowa ul. Nakielskiej w tegorocznych konsultacjach mieszkańców na priorytetowe inwestycje zdobyła 4680 głosów. Zajęła drugie miejsce tuż za rewitalizacją nabrzeży Brdy.Dodatkowe informacje są dostępne na dołączonej prezentacji.

Bez wyburzeń ale z płynnym ruchem tramwajów i autobusów. Konsultacje w sprawie ul. Nakielskiej Bez wyburzeń ale z płynnym ruchem tramwajów i autobusów. Konsultacje w sprawie ul. Nakielskiej Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 03, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.