Plan dla kolejnych inwestycji na Czersku Polskim

Urbaniści pracują nad aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po dawnych polach irygacyjnych – „Czersko-Polskie Mokra II”. 17 sierpnia odbędzie publiczna dyskusja nad projektem dokumentu. Do 1 września plan jest do publicznego wglądu.


Plan zakłada przeznaczenie terenów w rejonie ulicy Chemicznej i Mokrej pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami. Funkcje te będą mogły występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach. Skorygowana zostanie też obsługa komunikacyjna. Zmiana planu powinna ułatwić zagospodarowanie kolejnych terenów po zrekultywowanych polach irygacyjnych.

W poprzednich latach w tej części miasta ulokowane zostały duże centra logistyczne. Ich gospodarczy rozwój intensywnie wspierały miejskie przedsięwzięcia:

    budowa nowej ulicy ks. Dachtery
    remonty i modernizacje istniejących ulic (Chemicznej, Mokrej, Nowotoruńskiej)
    rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
    wzmocnienie obsługi komunikacją publiczną

Więcej szczegółowych informacji, projekt planu wraz z prognozą środowiskową oraz informacje dotyczące terminów, miejsca wyłożenia, dyskusji publicznej i zbierania uwag, dostępne są na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Z projektem planu można zapoznać się także w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Prosimy o ustalenie terminu wizyty pod nr tel. 52-58-58-105 lub za pomocą skrzynki mailowej mpu@mpu.bydgoszcz.pl. Do 1 września projekt dokumentu jest do publicznego wglądu. 17 sierpnia o godzinie 16.00 w siedzibie MPU, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, piętro III, pokój 319  odbędzie się publiczna dyskusja nad planem. Uwagi do planu można składać do 21 września. 


Plan dla kolejnych inwestycji na Czersku Polskim Plan dla kolejnych inwestycji na Czersku Polskim Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 04, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.