Plan zaopatrzenia na energię cieplną, elektryczną i gaz – zapoznaj się z dokumentem

W dniach 5 – 25 lipca można zapoznać się z projektem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025”. Jest to dokument o charakterze koncepcyjnym, wskazującym kierunki rozwoju poszczególnych systemów energetycznych.


Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” sporządza się, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata. Dokument, który miasto Bydgoszcz posiada - przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XVI/282/11 z dnia 26 października 2011 roku - wymaga aktualizacji, dlatego zostało przygotowane nowe opracowanie. 

Dokument przewiduje rozwój i modernizację  dotychczasowego systemu zaopatrzenia Miasta Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zmiany dotyczą głównie podłączenia jak największej liczby obiektów do sieci ciepłowniczej, przeprowadzenia termomodernizacji określonej liczby obiektów, wykorzystywania przez odbiorców indywidualnych odnawialnych źródeł energii, modernizacji istniejących sieci oraz dalszego rozwoju w kierunku wykorzystania gazu z sieci gazowniczej, w tym na cele grzewcze, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia paliw, takich jak węgiel czy olej. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkańców będzie niewątpliwie zmniejszanie  emisji tlenku węgla oraz gazów cieplarnianych. Poza spełnieniem warunków określonych w  przepisach prawa, celem aktualizacji dokumentu jest dostosowanie do zmieniających się warunków oraz aktualnego stanu warunkującego zapotrzebowanie na energię cieplną, elektryczną i gaz. 


Z dokumentem można zapoznać się w siedzibie Zespołu ds. Zarządzania Energią (ul. Wojska Polskiego 65, pok. 150) lub w formie elektronicznej.

Swoje uwagi i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres powiadomieniazze@um.bydgoszcz.pl, korespondencyjną (Zespół ds. Zarządzania Energią, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz) lub ustnie do protokołu w siedzibie zespołu. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 58 59 488. 

 

Materiały do pobrania:
- Projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025”
- Mapa poglądowa budynków wykorzystujących dany rodzaj paliwa na terenie Bydgoszczy w podziale na jednostki bilansowe
- Mapa poglądowa udziału budynków w odległości od istniejących sieci infrastruktury gazowej i ciepłowniczej na terenie Bydgoszczy w podziale na jednostki bilansowe
- Mapa poglądowa terenów możliwych do wykorzystania pod zabudowę mieszkaniową lub usługową na terenie Bydgoszczy.
- Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025”

Plan zaopatrzenia na energię cieplną, elektryczną i gaz – zapoznaj się z dokumentem Plan zaopatrzenia na energię cieplną, elektryczną i gaz – zapoznaj się z dokumentem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 05, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.