WybieraMY najważniejsze inwestycje. Otwarte kąpieliska

Do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Wśród 15 inwestycji znalazła się propozycja budowy otwartych kąpielisk na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Zapraszamy we wtorek 11 maja o godz. 16.30 na spotkanie on-line. Inwestycje typujemy na www.bydgoszcz.pl/wybieraMY.Koncepcje trzech zewnętrznych kąpielisk są gotowe. Największe z nich zaplanowano przy nowo wybudowanej Astorii. W 2018 roku przygotowana została wstępna koncepcja, poddana konsultacjom społecznym. Kolejnym etapem było wprowadzenie zaakceptowanych w konsultacjach uwag. Zaktualizowana koncepcja architektoniczno-przestrzenna będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową.


Strefa zewnętrznej rekreacji została zaprojektowana na działkach wzdłuż bulwarów, od budowanego basenu Astorii aż do ul. Unii Lubelskiej. W centralnej części ulokowana zostanie największa strefa zabaw i rekreacji wodnych. Głównymi atrakcjami będą zjeżdżalnie, morska fala i 40-metrowa, rwącą rzeka. W tej części zaplanowano też płytszy basen dla najmłodszych, z atrakcjami i zjeżdżalniami. Najbliżej ul. Unii Lubelskiej powstanie strefa rekreacji ruchowej z parkiem linowym dla dzieci, placem zabaw, boiskami do plażówki, urządzeniami do ćwiczeń oraz parkour parkiem.


Na początku roku zaprezentowaliśmy mieszkańcom dwie koncepcje otwartych kąpielisk w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. O przyjętych rozwiązaniach rozmawialiśmy w ramach konsultacji społecznych. Zgłoszone uwagi są sprawdzane. Kąpielisko na terenach Parku Centralnego, przy brzegu Brdy, ma być wyjątkowe. Na etapie projektu kształt zostanie dostosowany w taki sposób, by zminimalizować wycinkę drzew. W pierwotnej propozycji jego kształt uwzględniał już konieczność nienaruszania istniejących łęgów. Ma tu też powstać budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym, nowe ścieżki drogi dojazdowe, elementy małej architektury, monitoring.


Plaża może powrócić także nad Balaton. Zgodnie z koncepcją, zostanie zlokalizowana przy południowej części zbiornika (przy szkółce żeglarskiej). Po obu stronach plaży powstaną eleganckie tarasy wyłożone deskami, na których będzie można rozstawiać np. leżaki. Zaplecze szatniowo-sanitarne znajdzie się w istniejącym budynku będącym we własności miasta. Inwestycja byłaby przywróceniem historycznie istniejącej funkcji Balatonu.Dowiedz się więcej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy basenu oraz otwartych kąpielisk odbędzie się we wtorek, 11 maja o godz. 16.30. W spotkaniu, w formule online, weźmie udział zastępca prezydenta Michał Sztybel oraz Janusz Kitajgrodzki i Jakub Kubiński. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl.


Spotkanie online na: www.facebook.pl/bydgoszczpl,  11.05, godz. 16.30


Jak zagłosować?


Ograniczenie środków dla samorządów przez rząd oraz dodatkowe wydatki związane z sytuacją epidemiczną oznaczają dużo zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym wszystkich dużych miast, również Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze.

Konsultacje trwają do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY  Spośród 15 propozycji możemy wybrać maksymalnie 3 inwestycje. Wypełnioną kartę konsultacyjną można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).


WybieraMY najważniejsze inwestycje. Otwarte kąpieliska  WybieraMY najważniejsze inwestycje. Otwarte kąpieliska Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 10, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.