WybieraMY. Ulica Nakielska. Głosowanie może ja zmienić

Do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą kolejność realizacji inwestycji finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Propozycji jest 15, a wśród nich niezwykle ważna rozbudowa ulicy Nakielskiej. Temat inwestycji poruszano podczas konsultacji w formule online. Szczegóły konsultacji i karta konsultacyjna znajdują się na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieramyUlica Nakielska to droga powiatowa, obsługująca duże osiedla miasta, Wilczak, Jary, Miedzyń i Łochowo. Największymi bolączkami są tu zatłoczenie, opóźnienia w komunikacji publicznej, a przede wszystkim brak bezpieczeństwa na drodze. Jednym z powodów takiego stanu jest m.in. brak infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W ramach miejskiej inwestycji ma zostać wybudowana droga rowerowa na ul. Nakielskiej, na odcinku od ul. Bronikowskiego do Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni. Na podstawie umowy z biurem projektów z 5 stycznia 2017 roku drogowcy opracowali koncepcję rozbudowy i poddano ją konsultacjom społecznym. Ostatecznie wypracowano pomysł na geometrię drogi.

 

 

 

Zarysy projektu przybliżył Marek Stanek, naczelnik wydziału przygotowania inwestycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.


Podstawowe rozwiązania:
- przyjęcie jako podstawowego przekroju jednojezdniowego, dwukierunkowego, czteropasmowego z pasami środkowymi przeznaczonymi dla komunikacji publicznej oraz pojazdów skręcających w lewo na przyległe posesje;
- budowę obustronnych chodników i dróg dla rowerów;
- budowę przystanków wiedeńskich;
- zachowanie pełnego powiązania z obrzeżną zabudową – dopuszczenie wjazdów na posesje i wyjazdów z nich w każdym kierunku.

Ponadto na skrzyżowaniach z ulicami Widok, Pijarów, Wiśniową oraz Żywiecką i Wierzbową przewiduje się rozbudowę i sygnalizację świetlną, a na skrzyżowaniu z Bronikowskiego – rondo. Drogowcy projektują też miejsca parkingowe - przy ul. Nakielskiej oprócz zabudowy wielorodzinnej czy jednorodzinnej są też punkty handlowe.

- Bardzo ważną kwestią jest koordynacja z pracami wodociągów – mówi Marek Stanek. - Miedzyń nie ma obecnie pełnego systemu kanalizacji deszczowej. Rozbudowa ulicy Nakielskiej pozwala na zaplanowanie takiej sieci, która przejmie odwodnienie z górnego tarasu Miedzynia i odprowadzi wodę deszczową. Koordynujemy to. W ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w 2017 roku wiele wniosków dotyczyło tego, żeby rozciągnąć tę koncepcję o skrzyżowanie z ulicą Nasypową. I taka wersja została przez prezydenta Bydgoszczy zatwierdzona. W trakcie prac okazało się, że kolejarze też pracują nad rozbudową. W ramach rozmów wprowadzona została korekta do projektu.


Koncepcja przewiduje między innymi:
- przebudowę odcinka ul. Nakielskiej od wiaduktu do ul. Słonecznej o dł. ok. 660 metrów;
- poszerzenie jezdni aż do pięciu pasów ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Nasypową;
- wykonanie czterech zatok autobusowych;
- budowę ścieżki rowerowej po stronie południowej na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Słoneczną;
- budowę chodnika po stronie południowej oraz chodników prowadzących do peronów po stronie północnej;
- wykonanie nowej ścieżki (alejki) pieszo-rowerowej na terenie parku;
- przebudowę wylotu ul. Nasypowej na długości ok. 170 mb;
- wykonanie peronów przystankowych.


- Jeśli chodzi o odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Łochowskiej: koncepcja jest zakończona, ale trwają jeszcze rozmowy z wodociągami, tak by skoordynować prace z ich projektem. Co do odcinka od Nasypowej do wiaduktu kolejowego, trwają rozmowy z PKP, by wypracować porozumienie, chociażby mówiące o tym, kto jaką część infrastruktury będzie finansował i jak to czasowo zgrać ze sobą, by ruch kolejowy nie został zakłócony. Jeśli chodzi o odcinek od Grunwaldzkiej do Nasypowej mamy naprawdę bardzo wstępne koncepcje – tłumaczy Marek Stanek.

O potrzebie remontu z pozycji mieszkańca opowiedział Jarosław Cholewczyński, przewodniczący Rady Osiedla Wilczak-Jary: - Najbardziej newralgicznym miejscem, gdzie tworzą się korki, to odcinek od Bronikowskiego poprzez Nasypową aż do ronda Grunwaldzkiego. Mamy też spory ruch północ-południe. Na ulicy Nakielskiej co roku mamy dużo wypadków. Cechuje to miejsce wzmożony ruch, korki, brak bezpieczeństwa. Zdaniem mieszkańców ograniczenie prędkości do 40 km/h nie pomogło w poprawie bezpieczeństwa.


Przewodniczący rady osiedla zwrócił uwagę na opłakany stan chodników przy ul. Nakielskiej. Przypomniał także o niedrożnych kanałach deszczowych. Jarosław Cholewczyński zwrócił też uwagę na fakt, iż na Wilczaku, po inwestycjach dwóch deweloperów, zwiększyła się liczba mieszkańców, a tym samym więcej jest samochodów. A niebawem na terenie fabryki obrabiarek do drewna powstanie kolejne osiedle. Z pewnością trzeba będzie zweryfikować pewne ustalenia, dotyczące ruchu w tym rejonie.


Na pytania Internautów odpowiedzieli Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta miasta i Marek Stanek, naczelnik wydziału przygotowania inwestycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Czy projekt budowy Nakielskiej przewiduje teren pod budowę torowiska i pętli tramwajowej w rejonie ulicy Plażowej?


- Trwają rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie rozbudowy torowiska w linii kolejowej nr 131. W ramach tej rozbudowy PLK planują zorganizowanie przystanku kolejowego w rejonie ulicy Nakielskiej. My, jako miasto, zgłosiliśmy zapotrzebowanie na przygotowanie obiektu pod rozbudowę linii tramwajowej z ulicy Nakielskiej. Rozmowy z PKP PLK trwają, zgłosiliśmy potrzebę konsultacji zaproponowanych przez PLK rozwiązań. PKP zgłosiło m.in. propozycję zmiany lokalizacji pętli, co związane jest z ciekiem wodnym. Dlatego zastanawiamy się, czy nie przenieść pętli za obiekt inżynierski, którego wykonanie zleci spółka PLK.

Czy w ramach budowy nowego wiaduktu kolejowego zostanie wykonany przystanek kolejowy Bydgoszcz-Wilczak? Czy miasto prowadziło w tej sprawie rozmowy z PKP PLK?  

- Nie wiem dokładnie, jak będzie się nazywał ten przystanek, ale takie są plany. Miasto jest zainteresowane, żeby w tym obszarze powstał jeden z przystanków kolejowych.


Po co mieszkańcom ścieżki rowerowe po obu stronach Nakielskiej. Czy nie lepiej zrobić bezpieczny pas ruchu dla rowerzystów nad kanałem, który jest drogą równoległą do Nakielskiej?

- Ulica Nakielska ma zabudowę po obu stronach. Budowanie infrastruktury tylko po jednej byłoby po prostu niefunkcjonalne i zmuszające rowerzystów do łamania przepisów. Zdecydowanie przy tego typu ulicach drogi rowerowe powinny być budowane po obu stronach.

Czy w ramach rozbudowy Nakielskiej będzie w końcu możliwość poprowadzenia linii autobusowej w głąb Miedzynia?

- W ramach rozbudowy Nakielskiej projektujemy rozwiązania, które umożliwiają skręt, choćby na rondzie przy Bronikowskiego. Nie jest to jednak przedmiotem tej inwestycji.

WybieraMY. Ulica Nakielska. Głosowanie może ja zmienić WybieraMY. Ulica Nakielska.  Głosowanie może ja zmienić Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 05, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.