WybieraMY! Rewitalizacja Parku Akademickiego w Fordonie

Dawne tereny pogórnicze na działkach przy ul. Mariana Rejewskiego mogą zostać zamienione w park sportowo-rekreacyjny. Jest już nawet pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji, której koszt oszacowano na 8,5 mln zł.

 

 
W 2017 roku tereny pogórnicze z gliniankami zostały ustanowione użytkiem ekologicznym. - Wynika to z ogromnej ilości gatunków chronionych i z wyjątkowych walorów przyrodniczych miejsca. W takich sytuacjach uzgodnień dokonuje się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Z jednej strony czyni to ten teren zdecydowanie wyjątkowym, którego podstawowym celem jest zachowanie unikalnych gatunków przyrodniczych, a z drugiej wprowadza pewne ograniczenia w zakresie inwestycji, np. w zorganizowaniu tam kąpieliska. Dysponujemy dwoma dokumentami. Jeden to koncepcja projektowa, bardzo szeroki zakres kilku etapów, ale także szczegółowym projektem i koncepcją pierwszego etapu inwestycji. Posiada on ważne pozwolenie na budowę. Te przestrzenie można byłoby wykorzystać jako nowy teren sportowo-rekreacyjny – informuje Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.


Podczas pierwszego etapu mają powstać m.in. ścieżki edukacyjne, odnowiona ma zostać zieleń. Zaprojektowano też sześć pomostów, które wybudowane zostaną na istniejących tu stawach. Ważnym elementem będzie 15-metrowa wieża widokowa. Projektanci nie zapomnieli o przejściach dla zwierząt. Koncepcja obejmuje też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tak by każdy mógł wygodnie dostać się do parku i z niego korzystać. Pierwszy etap tego zadania inwestycyjnego jest już wyceniony – na kwotę 8,5 miliona złotych.


Jan Kwiatoń, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon, zna sprawę od 2008 roku. - Kiedy zanurkowaliśmy w tym miejscu, miejscu o którym się wówczas nie mówiło, spodziewaliśmy się pod wodą krajobrazu powyrobiskowego, poprzemysłowego, kopalnianego. Zanurkowaliśmy w miejscu, które zachęcało do wejścia do wody, które było dziką plażą, gdzie kąpali się mieszkańcy Fordonu. Zaskoczyło nas to, co zobaczyliśmy pod wodą. Dosłownie dwa, trzy metry poza kąpieliskiem widoczność spadła do zera, zatopione konary drzew, wydobywający się metan, sytuacja skrajnie niebezpieczna. Powtórzyliśmy nurkowanie w gliniance południowej, spodziewając się tego samego. I kolejne zaskoczenie, krystalicznie czysta woda, w której pływały ryby, płaskie dno z roślinnością, sprawiające wrażenie podwodnego ogrodu botanicznego. Różnorodność roślin bardzo nas zaskoczyła. Później napisały do mnie dwie osoby, że podróżując po Europie zbierały rośliny wodne i wrzucały je później do tego akwenu. Efekt na tyle nas urzekł, że zaczęliśmy myśleć o tym, żeby stworzyć tam park. Teren był rozjeżdżony przez ciężki sprzęt, ale roślinność już zaczęła się odbudowywać. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane z pomocą specjalistów z Zakładu Botaniki i Ekologii Roślin UTP wykazały istnienie roślin chronionych prawem i innych ciekawych gatunków. Postanowiliśmy dążyć do tego, żeby park był miejscem do rekreacji. Bardzo szybko ten pomysł zagnieździł się w sercach i umysłach mieszkańców Fordonu, ale żeby można było dalej o tym mówić, trzeba było uchronić to miejsce przed zasypaniem, które właśnie się zaczynało – przypomniał Jan Kwiatoń.


Firma, która użytkowała teren miała go zostawić w takim stanie, w jakim go zastała. Zaczęto zasypywać akwen północny. - Serce nam się kroiło, ale akcja wspólna społeczników doprowadziła do zahamowania prac. Znaleźliśmy silne wsparcie w UTP, który wspierał nasze działania, zwłaszcza, że uczelnia była właścicielem części tego terenu. Sprawy własnościowe były pierwszym hamulcem na etapie starania się o to, co chcieliśmy uzyskać. Ich uporządkowanie zajęło kolejne lata. W tej chwili wiemy już, że Park Akademicki powstanie. Wówczas nie spodziewałem się, że po 13 latach od tego pomysłu będę stał przed państwem i prosił, namawiał czy wskazywał możliwość głosowania na to zadanie inwestycyjne. Park Akademicki w tym miejscu jest szczególny. To takie bijące serce natury w takiej klatce betonowej, charakterystycznej dla Nowego Fordonu. Dlatego szczególnie powinniśmy dążyć do tego, by ten park mieć dla siebie, by móc tam przyjść lub przyjechać na rowerze. Być może niedługo dojedziemy tam wielką pętlą Fordonu.


Jan Kwiatoń wskazał także dwie dodatkowe inwestycje, do głosowania na które w ramach solidarności zachęca mieszkańców. Są to baseny – na Osiedlu Leśnym i obiekt dla osób niepełnosprawnych przy ul. Jesionowej.


Na pytania zadawane przez mieszkańców odpowiadał wiceprezydent Michał Sztybel.

Czy jest możliwe, żeby choć na części użytku ekologicznego stworzyć otwarte kąpielisko?


- Niestety, nie. Są tu mocne obostrzenia prawne. Budowa kąpieliska oznaczałaby zniszczenie części walorów przyrodniczych, które zostały ustanowione uchwałą Rady Miasta, po uzgodnieniu z RDOŚ, użytkiem ekologicznym.

Czy charakter użytku ekologicznego wyklucza możliwość powstania fontann, takich np. jak nad Balatonem?


- Ten projekt nie przewiduje tego typu elementów małej architektury. Co nie oznacza, że nie można ich będzie w kolejnych etapach zamontować.

Czy planuje się utworzyć płatne toalety?

- Toalety są w projekcie. Jeśli chodzi o formę, czy płatne czy darmowe, to kwestia rozstrzygnięcia przed samym użytkowaniem.

Czy planowane jest utworzenie punktów gastronomicznych?


- Pierwszy etap tego nie obejmuje. W kolejnych etapach można to rozważyć, ale weźmy pod uwagę, że mogłyby to być raczej food trucki. Umieszczenie elementów stałej gastronomii wiązałoby się z pewnym ograniczeniem funkcji przyrodniczych, a to jest niedopuszczalne.

Czy ratusz może opublikować w jednym miejscu wszystkie wizualizacje dotyczące Parku Akademickiego wraz z informacjami o zakresie zadania i kosztach? Podobnie można byłoby zrobić z pozostałymi propozycjami zadań inwestycyjnych.

- Materiały, którymi dysponujemy, publikujemy na bieżąco na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl Jeśli chodzi o inne inwestycje, to trudno na wstępnych etapach mówić o kosztach, żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd.

Konsultacje online potrwają do 21 maja. Szczegóły, zasady głosowania i listę inwestycji znajdą państwo na www.bydgoszcz.pl/wybieramy


WybieraMY! Rewitalizacja Parku Akademickiego w Fordonie  WybieraMY! Rewitalizacja Parku Akademickiego w Fordonie Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 19, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.