WybieraMY najważniejsze inwestycje. Bulwarami wzdłuż Brdy i zielonymi nabrzeżami wzdłuż Kanału Bydgoskiego

Do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Wśród 15 propozycji znalazły się dwie duże inwestycje związane ze zwrotem miasta ku wodzie. Pierwsza to dalsza rewitalizacja bulwarów nad Brdą. Druga to rewitalizacja terenów nad Kanałem Bydgoskim. Obie inwestycje będą przedmiotem spotkania na naszym miejskim Facebooku, które odbędzie się 20 kwietnia o godz. 16.30. Inwestycje typujemy na www.bydgoszcz.pl/wybieraMY.


Rewitalizacja bulwarów to jeden z elementów zwracania się Bydgoszczy ku wodzie. W ostatnich latach udało się przebudować nabrzeża Wyspy Młyńskiej oraz na odcinku od mostów kolejowych do mostu Staromiejskiego im. J. Sulimy-Kamińskiego. Fragmenty nabrzeża zrewitalizowano na wysokości Rybiego Rynku, Dworca PKS oraz przy kładce Esperanto.

Obecnie trwają też przygotowania do przetargu na prace budowlane dla odcinka od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. Miasto dysponuje również wstępną dokumentacją niezbędną do przebudowy kolejnych odcinków bulwarów. Powstały koncepcje niezbędne do zlecenia prac na prawym brzegu rzeki pomiędzy ul. Uroczą i dworcem PKS oraz od dworca PKS do mostu Pomorskiego. Poza tym możliwe jest wytyczenie spacerowego bulwaru na Okolu wzdłuż lewego brzegu Brdy od mostów kolejowych do WSG.

Przygotowane wcześniej dokumentacje zakładają kompleksową przebudowę nabrzeży: ich umocnienie, zabezpieczenie, oświetlenie, monitoring, elementy małej architektury i nasadzenia. Tam gdzie to możliwe planowane jest rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego.  Docelowo zależy nam na zagospodarowaniu terenu po obu brzegach Brdy również na dalszych odcinkach w stronę Brdyujścia. Ze względu na zakres prac oraz ich specyfikę rewitalizacja bulwarów należy do najbardziej kapitałochłonnych inwestycji. Koszt przebudowy kilometra nabrzeża szacowany jest na kilkanaście milionów złotych.


Największy park w środku miasta


Tereny zielone nad Kanałem Bydgoskim to jeden z najcenniejszych bydgoskich terenów zielonych. Założenie parkowe powstałe wraz z drogą wodną otwartą pod koniec XVIII wieku obejmuje obszar 47 hektarów. Z myślą o rewitalizacji tego terenu opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna jako element wyjściowy dla projektów technicznych niezbędnych do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W pierwszej kolejności odnowiono obszar pomiędzy rondem Grunwaldzkim i ul. Wrocławską. Szereg punktowych zadań zrealizowano w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Kompleksowa rewitalizacja rozległego parku sięgającego ul. Plażowej na Miedzyniu i ul. Mińskiej na Flisach wymaga jednak znacznie większych środków. Koncepcja zakłada między innymi przebudowę traktów spacerowych, budowę ścieżek rowerowych, trasy maratońskiej, nowego oświetlenia, pomostów, tarasów widokowych, podział parku na strefy z różnymi funkcjami, doposażenie w elementy małej architektury, miejsca rekreacji, tablice dydaktyczno-informacyjne i umocnienie nabrzeży. Wraz z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem planowane są też działania związane z rewitalizacją pasów zieleni przyległych do nowej części Kanału na osiedlach Miedzyń-Prądy oraz Parku Nad Kanałem na Flisach.

Zrealizowana kompleksowa rewitalizacja obszaru o powierzchni około 2 hektarów pomiędzy rondem Grunwaldzkim i ul. Wrocławską przed dekadą pochłonęła prawie 3,8 mln zł. Rewitalizacja ciągów pieszo-rowerowych w ubiegłym roku pomiędzy ul. Wrocławską i Czarną Drogą kosztowała 1,2 mln zł.

Dowiedz się więcej


Spotkanie konsultacyjne w sprawie dalszej rewitalizacji bulwarów oraz rewitalizacji terenów nad Kanałem Bydgoskim odbędzie się we wtorek 20 kwietnia o godz. 16.30. W spotkaniu, w formule online, weźmie udział m.in. kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz, zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel i dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl.

Spotkanie online na: www.facebook.pl/bydgoszczpl - 20.04 (wtorek), godz. 16.30.


Jak zagłosować?


Ograniczenie środków dla samorządów przez rząd oraz dodatkowe wydatki związane z sytuacją epidemiczną oznaczają dużo zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym wszystkich dużych miast, również Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze.
 
Konsultacje trwają do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY. Spośród 15 propozycji możemy wybrać maksymalnie 3 inwestycje. Wypełnioną kartę konsultacyjną można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).
 
Lista wszystkich inwestycji TUTAJ.


WybieraMY najważniejsze inwestycje. Bulwarami wzdłuż Brdy i zielonymi nabrzeżami wzdłuż Kanału Bydgoskiego WybieraMY najważniejsze inwestycje. Bulwarami wzdłuż Brdy i zielonymi nabrzeżami wzdłuż Kanału Bydgoskiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 19, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.