WybieraMY najważniejsze inwestycje

W poniedziałek (22 marca) rozpoczną się konsultacje społeczne związane z wyborem przez mieszkańców kolejności realizacji inwestycji miasta Bydgoszczy. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuację epidemiczną oznaczają zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnym wszystkich dużych miast, także Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY. 

- Po rządowym okrojeniu wpływów dla samorządów z podatku PIT, wspólnie z innymi przedstawicielami polskich miast i gmin, ekspertami i stowarzyszeniami mieszkańców, apelowaliśmy o zrekompensowanie tych ubytków. Rząd sobie to zrekompensował chociażby poprzez wiele nowych opłat i podatków – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Tym bardziej, że kilka miesięcy później zostaliśmy zobowiązani, aby pokryć szereg nowych wydatków związanych z sytuacją epidemiczną. Niestety, zlekceważono głos samorządnej Polski. Fundusze utworzone przez rząd są dzielone w sposób arbitralny i nie rekompensują strat, które mieszkańcy polskich miast odczują każdego roku. Przy tak niekorzystnych rozwiązaniach, chcemy wspólnie z mieszkańcami ustalić listę priorytetowych zadań na najbliższe lata. Wszystkie największe zadania realizowaliśmy do tej pory w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne. Jednak nawet przy wysokim unijnym wsparciu niezbędny jest wkład własny, który decyzjami rządowymi został znacząco uszczuplony. Nadwyżka operacyjna , czyli kluczowy wskaźnik dla inwestycji mówiący iloma miejskimi pieniędzmi dysponujemy, skurczyła się o 85 mln zł tylko w jednym roku, a taka sytuacja będzie trwała.

Niższe od zakładanych wpływy do budżetu miasta oznaczają, że wiele z zaplanowanych wcześniej inwestycji będzie realizowanych w dłuższej perspektywie. Niekorzystne zmiany w finansowaniu samorządów już odczuwają bydgoszczanie. Są to m.in.
• nadwyżka operacyjna (różnica między bieżącymi dochodami a wydatkami, która pozostaje na inwestycje miejskie) z 292 mln zł w 2019 roku spadła do 207 mln zł w 2020 roku
• wpływy z podatku PIT w 2020 roku spadły z 534 mln zł w 2019 roku do 514 mln zł w 2020r.  Wcześniej rok do roku rósł o około 9 procent. Oznacza to, że miasto w bieżącym roku dysponuje kwotą niższą o 71 mln zł od zakładanej w poprzednich latach i na tej podstawie planowało przyszłe inwestycje, na które obecnie brakuje finansowania
• z powodu sytuacji epidemicznej odnotowaliśmy znacznie mniejsze dochody z obiektów sportowych, kulturalnych. Najbardziej wyrazisty był spadek dochodów w komunikacji publicznej -  zamknął się  kwotą 25 mln zł.

 
W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera wyznaczenie priorytetowych zadań. Niezmiennie, przy każdej inwestycji, miasto będzie aplikować o środki zewnętrzne. Zależy nam, by strategiczne cele wybrać w sposób transparentny i demokratyczny. Dlatego, w ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkańców będzie mógł wskazać do 3 z 15 inwestycji, które wcześniej były ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub planowano ich wprowadzenie. Na podstawie wyników tego głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach. Cześć zadań została już przygotowana do realizacji i posiada gotowe koncepcje lub projekty. W najbliższych tygodniach przedstawimy na stronach  www.bydgoszcz.pl i www.bydgoskiekonsultacje.pl stopień zaawansowania poszczególnych inwestycji oraz ich znaczenie dla rozwoju miasta.

 
Konsultacje potrwają od 22 marca do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY.  Mieszkańcy będą mieli również możliwość zgłaszania osobnych uwag dotyczących kolejności realizacji miejskich inwestycji. Dodatkowo odbędzie się seria spotkań on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje, w których do dyskusji o każdej inwestycji zaprosimy ekspertów i przedstawicieli strony społecznej. W podobnej formule, która doskonale sprawdziła się  w ostatnich latach wybierane są zadania realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski (m.in. inwestycje osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne, projekty dedykowane seniorom oraz młodzieży). Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz)

 
Lista konsultowanych inwestycji:
 
• Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego). Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę jezdni o buspasy, drogi rowerowe, chodniki i przebudowę pętli Wilczak.
• Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz. Zadanie związane jest z kontynuacją przebudowy trybun i dostosowanie obiektu do najnowszych standardów.
• Budowa basenu na osiedlu Leśnym. Nowa pływalnia ma powstać w oparciu o przygotowaną już dokumentację projektową przy szkole na ul. Czerkaskiej.
• Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Obiekt przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz seniorów z możliwością korzystania przez inne grupy mieszkańców
• Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku. Sposób, w jaki zabudowana powinna być ta część Salonu Miasta będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna
• Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Przygotowane zostały koncepcje, które poddaliśmy konsultacjom społecznym, w I etapie może powstać jeden obiekt w zależności od możliwości finansowych.
• Rewitalizacja Parku Akademickiego. Przygotowana została koncepcja zakładająca zagospodarowanie terenów z oczkami wodnymi przy ul. Rejewskiego.
• Rewitalizacja nabrzeży Brdy. Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż Brdy
• Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium. Stworzenie infrastruktury kolejowej, jej rozbudowa oraz budowa nowej części zoo dla zwierząt ze strefy polarnej.
• Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Zwiększenie puli w stosunku do aktualnej zakładającej co roczny wzrost wydatków w stosunku do zaplanowanej rocznej kwoty w wieloletniej prognozie finansowej na drogi rowerowe budowane w ramach trwających inwestycji
• Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą. Wykonanie nowej kładki dedykowanej rowerzystom i pieszym pomiędzy dworcem PKS i pętlą Babia Wieś.
• Utworzenie Centrum Kultury Fordon. Stworzenie nowej instytucji w gmachu po szkole przy ul. Gawędy z szeroką ofertą kulturalną.
• Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. Zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku kolejnych odcinków parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pasów zieleni przy nowej części kanału.
• Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie. Rozbudowa najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście do dwóch pasów ruchu z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
• Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dodatkowe środki pozwolą skierować do realizacji kolejne ulice, które zyskały w trakcie oceny ich ważności największą liczbę punktów.


Do pobrania:

Plakat
Zarządzenie
Karta konsultacyjna
Oświadczenie opiekuna prawnego


WybieraMY najważniejsze inwestycje WybieraMY najważniejsze inwestycje  Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 25, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.