Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2020 rok

 Zgodnie z par. 17 pkt. 2 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” do 31 marca każdego roku publikowane jest roczne sprawozdanie ze wszystkich przeprowadzonych w minionym roku konsultacji społecznych.


W minionym roku łącznie odbyło się 8 procesów konsultacji społecznych, w których oddano 1 189 ankiet lub kart konsultacyjnych. Łącznie odbyło się także 17 spotkań konsultacyjnych, w tym wydarzenia w formule zdalnej.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone
w 2020 roku.

Z uwagi na trwającą pandemię, konsultacje społeczne w 2020 roku odbyły się głównie w sposób elektroniczny.

1. Konsultacje społeczne dotyczące  projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”
2. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
3. Konsultacje społeczne dotyczące planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
4. Konsultacje społeczne dotyczące  utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy.
5. Konsultacje społeczne dotyczące budowy infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.
6. Konsultacje społeczne dotyczące sieci połączeń komunikacji miejskiej po budowie nowej trasy tramwajowej na ul. Kujawskiej.
7. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy
8. Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”

Ze sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.


Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2020 rok Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2020 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 31, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.