Przemysłowy teren z nowym planem

Do 6 listopada można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Czersko Polskie – Mokra II w Bydgoszczy. Obszar objęty granicami planu położony jest w rejonie ul. Mokrej, ul. bł. Franciszka Dachtery i ul. Chemicznej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.

Treść wniosku powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r.

Poniżej formularze do pobrania:

- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- klauzula informacyjna RODO do obwieszczenia nr MPU-PN-7321/Fd-22/18/we/20
Przemysłowy teren z nowym planem  Przemysłowy teren z nowym planem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on października 13, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.