Dodatkowe rozwiązania przy nowej ścieżce z Myślęcinka do Niemcza - dziękujemy za udział w konsultacjach!

Zakończyliśmy konsultacje związane z budową nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej pomiędzy Myslęcinkiem i Niemczem. Dzięki uwagom mieszkańcom powstaną dodatkowe połączenia z chodnikami. Zwrócimy też szczególną uwagę na oświetlenie całego ciągu, przejść dla pieszych i przystanków. Jeszcze w tym roku planowana jest rozpoczęcie prac projektowo-budowlanych.
 
Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską, a Słowackiego w Niemczu. W zakres zadania wchodzi również przebudowa i przesunięcie przystanków autobusowych w formie peronów przystankowych. Dodatkowo pierwszy przystanek przy ul. Gdańskiej zostanie przebudowany na zatokę autobusową.
 
W pierwszej kolejności powstała niezbędna koncepcja. Poddaliśmy ją konsultacjom. Wpłynęło do niej około 30 różnych uwag. Za wszystkie opinie dziękujemy. Część z nich wykorzystana będzie na etapie sporządzania projektu. Uwzględniony będzie między innymi chodnik łączący przystanek przy ul. Gdańskiej z projektowanym ciągiem dla pieszych przy ul. Sowiej (na terenie gminy Osielsko). Na etapie prac projektowych szczególną uwagę ZDMiKP zwróci na oświetlenie całego ciągu wraz z przejściami dla pieszych oraz przystanków. Konsultacje pozwoliły wyjaśnić też wiele wątpliwości – na przykład przebieg odcinków trasy w znacznej odległości od krawędzi jezdni – w ten sposób w kilu miejscach nie będzie konieczności wycinki drzew. Koncepcja od początku zakładała też lokalizację bezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do ogrodu botanicznego, na czym zależało wielu osobom uczestniczącym w konsultacjach. Ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców można zapoznać się TUTAJ.
 
Obecnie finalizowany jest przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca prac projektowo-budowlanych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec przyszłego roku. Na tę inwestycję, wartą ponad 4 mln złotych, miasto uzyskało zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł. Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy.

 Raport dostępny jest TUTAJ.


Dodatkowe rozwiązania przy nowej ścieżce z Myślęcinka do Niemcza - dziękujemy za udział w konsultacjach!  Dodatkowe rozwiązania przy nowej ścieżce z Myślęcinka do Niemcza -  dziękujemy za udział w konsultacjach! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 28, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.