Czekamy na uwagi przedsiębiorców w sprawie utworzenia Parku Kulturowego

Trwają prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich przedsiębiorców z rejonu Starego Miasta, którzy prowadzą swoją działalność na terenie, gdzie ma być utworzony Park Kulturowy, by zgłosili swoje uwagi na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl

W marcu i kwietniu 2020 roku odbywały się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Niestety – w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem szeregu ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się Covid-19  (m.in. w zakresie przemieszczania się czy organizacji spotkań) – nie odbyło się, zaplanowane w ramach konsultacji społecznych, spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami Bydgoszczy.  Pomysł utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy (jego granice znajdują się na mapie poniżej) wynika z potrzeby  ochrony walorów kulturowych obszaru, jego rewaloryzacji i  podniesienia estetyki istniejącej zabytkowej zabudowy oraz ogólnodostępnych przestrzeni publicznych – placów, ulic, bulwarów, zieleńców wraz ze wszystkimi elementami zagospodarowania.

Celem zorganizowanych w dniach od 9 marca do 10 kwietnia 2020r. konsultacji społecznych było umożliwienie mieszkańcom Bydgoszczy zapoznania się z projektem uchwały Rady Miasta Bydgoszczy (TUTAJ) w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy, a w szczególności  z szeregiem ustalonych norm i zakazów dotyczących formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także związanych ze sposobem  korzystania z zabytków i  prowadzeniem robót budowlanych oraz profilem prowadzonej działalności usługowej. Regulacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego dotyczą wielu zagadnień i aspektów zagospodarowania ważnych nie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą na omawianym obszarze, ale także dla tych, dla których ważne są kwestie ochrony walorów kulturowych obszaru, jego tożsamości i wizerunku.

W związku z tym, w celu zebrania Państwa – jako przedsiębiorców, opinii o zapisach w projekcie uchwały oraz o wizji zagospodarowania obszaru Parku Kulturowego, prosimy o przesłanie swoich uwag dotyczących projektu uchwały na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy:  mpu@mpu.bydgoszcz.pl, tel. (52) 58 58 105.

Swoje uwagi prosimy zgłaszać w terminie - maksymalnie – do 6 sierpnia br. 
Czekamy na uwagi przedsiębiorców w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Czekamy na uwagi przedsiębiorców w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 20, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.