Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje odbędą się w terminie 24 września – 18 października 2019 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy


Forma konsultacji:
Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który będzie stanowił  załącznik Nr 1 do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 18 października na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl  lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.udział w otwartych spotkaniach  konsultacyjnych, które odbędą się:
- 25 września 2019 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, pok. nr 4.

- 26 września 2019 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, pok. nr 4.

-8 października 2019 r. godz. 12.00- 16.00 podczas Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu ul. Gdańska 5.
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień  i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6,  tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

FORMULARZ KONSULTACJI
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 16, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.