Konsultacje społeczne organizowane przez PKP: przejazdy drogowo–kolejowe Bydgoszcz- Piła-Kostrzyn

Polskie Linie Kolejowe PKP przeprowadza konsultacje społeczne przejazdów drogowo-kolejowych w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn. Wariant W7, V=160 i 200km/h. 


Polskie Linie Kolejowe PKP zwróciło się z prośbą o opublikowanie Informacji do Urzędu Miasta Bydgoszczy, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi).

Termin do wypełnienia ankiety mija w dniu 7 października br.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 18, przebiegającej przez teren miasta Bydgoszczy, rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów:

• do V=160 km/h (do km istn.163.100);
• do V=200 kmh (od km istn.163.100).

Realizacja powyższego wariantu (W7) zgodnie z przepisami krajowymi wymagać będzie zmiany układu drogowego na przecięciu torów (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi).

Poniżej znajdują się pytania konsultacyjne przygotowane przez Polskie Linie Kolejowe PKP. Ankietę można wypełnić TUTAJ.


1. Przebudowa przejazdu (kat.A) w km istn. 162.641 (km proj. 162.643) na ul. Józefa Bronikowskiego.
Planuje się przebudowę obejmującą wymianę nawierzchni na przejeździe oraz nawierzchni drogowej do rogatek. Przekrój ulicy na przejeździe będzie zawierał jednostronny chodnik o szerokości 2,0m po wschodniej stronie ulicy oraz nawierzchnię bitumiczną ulicy o szerokości 6,0m.
 grafika TUTAJ
2. Przebudowa przejazdu (kat.A) w km istn. 163.053 (km proj. 163.053) na ul. Flisackiej (w okolicy przystanku Bydgoszcz Zachód).
Planuje się przebudowę obejmującą wymianę nawierzchni na przejeździe oraz nawierzchni drogowej do rogatek. Przekrój ulicy na przejeździe będzie zawierał obustronny chodnik o szerokości 2,0m każdy oraz nawierzchnię bitumiczną ulicy o szerokości 7,0 m.
 grafika TUTAJ.
3. Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Przejście (droga gminna nr 200755C) w km proj. 164.754 oraz likwidacja przejazdu (kat.A) w km istn. 164.766 (km proj. 164.754)
W przypadku zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h konieczna będzie likwidacja przejazdu w km istn. 164.766. W zamian projektowana jest budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, który zapewni połączenie realizowane obecnie przez ww. przejazd planowany do likwidacji.
grafika TUTAJ i TUTAJ
4. Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową w km proj. 165.512, likwidacja przejazdu (kat. A) w km istn. 165.580 (km proj. 165.565) na ul. Skośnej (droga gminna) w okolicy stacji Bydgoszcz Osowa Góra oraz likwidacja przejścia (kat. E) w km istn. 165.878 (km proj. 165.863)
W przypadku zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h konieczna będzie likwidacja przejazdu w km istn. 165.580. W zamian projektowana jest budowa tunelu drogowego pod linią kolejową, w ciągu drogi gminnej, w miejscowości Osowa Góra, który będzie łączył drogę krajową nr 80 (strona północna) z ul. Kruszyńską (strona południowa). Przedmiotowa droga będzie zapewniała połączenie realizowane obecnie przez ww. przejazd planowany do likwidacji (w ciągu ul. Skośnej i ul. Podmiejskiej).
W ramach zamierzenia planuje się również likwidację istniejącego przejścia kat. E w km istn. 165.878 (km proj. 165.863). Przejście będzie przeniesione w miejsce lokalizacji nowej stacji kolejowej „ST Bydgoszcz Osowa Góra” (na projektowany wiadukt). 
grafika TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ
5. Budowa wiaduktu w km proj. 167.227 oraz likwidacja przejazdu (kat. D) w ciągu ul. Czapla (droga gminna w miejscowości Osowa Góra) w km istn. 167.274 (km proj. 167.261)
W przypadku zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h konieczna będzie likwidacja przejazdu w km istn. 167.274. W zamian projektowana jest budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, który będzie łączył tereny przemysłowe po południowej stronie linii kolejowej ze znajdującą się po stronie północnej drogą krajową nr 80.
grafika:  TUTAJ i TUTAJ

Załączniki (materiały w formacie pdf):
- pytanie nr 1 - TUTAJ.
- pytanie nr 2 - TUTAJ.
- pytanie nr 3 - TUTAJ i TUTAJ

- pytanie nr 4 - TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ
- pytanie nr 5 - TUTAJ i TUTAJ
Konsultacje społeczne organizowane przez PKP: przejazdy drogowo–kolejowe Bydgoszcz- Piła-Kostrzyn Konsultacje społeczne organizowane przez PKP: przejazdy drogowo–kolejowe Bydgoszcz- Piła-Kostrzyn Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 23, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.