Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku”


Plan obejmuje swoimi granicami obszar ograniczony: od północy terenem osiedla Podkowa, gruntami położnymi przy ulicy Hipicznej u zbiegu ze Strugą Zacisze oraz ulicą Jeździecką, od wschodu ulicą Gdańską, od południa linią kolejową nr 201 i od zachodu ulicą Rekreacyjną.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku” Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku” Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 08, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.