Konsultacje społeczne w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 18 (w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn), przebiegającej przez teren Bydgoszczy.  Konsultacje potrwają od 27 maja do 10 czerwca. Konsultacje prowadzone są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Konsultacje obejmują m.in: przebudowę przejazdu na drodze powiatowej (ul. Bronikowskiego), likwidację przejazdu na drodze gminnej (ul. Przejście), likwidację przejazdu na ul. Skośnej, likwidację przejazdu na ul. Czapla
Ankiety można wypełnić elektronicznie – TUTAJ, lub papierowo.
W ramach prac konieczne będą zmiany układu drogowego na przecięciu torów, w tym likwidacja przejazdów. Prosimy o przedstawienie Państwa opinii na temat proponowanych rozwiązań przejazdów kolejowo-drogowych.

Proponowane zmiany dotyczyć będą następujących przejazdów:

1. Przebudowa przejazdu na drodze powiatowej (ul. Bronikowskiego). Przebudowa wynika z konieczności dostosowania przejazdu do przebudowanej nawierzchni torowej, wraz z zapewnieniem wymaganej widoczności pociągu oraz widoczności przejazdu z drogi.
2. Przebudowa przejazdu na drodze gminnej (ul. Flisacka) w okolicy przystanku Bydgoszcz-Zachód. Zmiana wynika z konieczności dostosowania do przebudowanej nawierzchni torowej i peronów z dojściami przystanku osobowego Bydgoszcz-Zachód, korekty pochylenia dojazdu do zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia widoczności pociągu.

3. Likwidacja przejazdu na drodze gminnej (ul. Przejście). Przyczyna likwidacji: po przebudowie układu torowego st. Prądy przejazd położony byłby w nieodpowiednim miejscu układu torowego.

4. Likwidacja przejazdu na drodze gminnej (ul. Skośna) w okolicy stacji Bydgoszcz-Osowa Góra oraz budowa wiaduktu kolejowego. Po przebudowie układu torowego przejazd usytuowany byłby zbyt blisko stacji (na długości użytkowej wszystkich torów stacyjnych). Ze względu na zagospodarowanie terenu po prawej stronie torów z gęstą zabudową mieszkaniową i przemysłową wzdłuż ul. Skośnej nie ma możliwości wykonania skrzyżowania wielopoziomowego w miejscu istniejącego przejazdu i istniejącej ul. Skośnej. Po likwidacji przejazdu przewidziano nową trasę połączenia ulic równoległych do torów po obu stronach linii kolejowej tj. ul. Kruszyńskiej (po lewej stronie) i ul. Grunwaldzkiej (po prawej stronie) poprzez budowę wiaduktu kolejowego - droga przebiegać będzie tunelem pod linią kolejową. W związku z powyższym przewiduje się budowę drogi w nowej trasie o długości ok. 500m .  Po lewej stronie torów przewidziano likwidację skrzyżowania ulic Bażanciej i Skośnej, Skośnej i Podmiejskiej oraz wykonanie odcinka drogi łączącego ul. Bażancią z ul. Podmiejską oraz przebudowę ul Bażanciej, która będzie się krzyżować dwupoziomowo z projektowaną drogą. Przewidywana przebudowa ul. Bażanciej nastąpi na długości ok. 400m.


5. Likwidacja przejazdu na drodze gminnej (ul. Czapla) w pobliżu granicy gminy. Likwidacja wynika z małego natężenia ruchu drogowego, pochylenia dojazdów niezgodne z obowiązującymi przepisami i słabej widoczności pociągu z drogi. Likwidacja nie powoduje braku dojazdu do działek położonych w obrębie drogi krzyżującej się z torami.

Ankiety można wypełnić elektronicznie – TUTAJ, lub papierowo. Ankiety w wersji papierowej dostępne są w głównym budynku ratusza (obok portierni). Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do urny.
Konsultacje społeczne w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych Konsultacje społeczne w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 24, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.