Zapraszamy do zapoznania się z projektem planuMiejska Pracowania Urbanistyczna opracowała projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Śródmieście - Filharmonia Pomorska". Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z projektem planu w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 9-15 do 31 lipca br. Z kolei we wtorek (24 lipca) o godz. 16.00, również w siedzibie pracowni, odbędzie się dyskusja społeczna na ten temat. Uwagi do planu można składać do 16 sierpnia, na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” w Bydgoszczy umożliwi lokalizację nowej, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym obiektów  użyteczności publicznej z zakresu kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa i oświaty. Przykładem inwestycji warunkowanej uchwaleniem planu jest m.in. remont i rozbudowa istniejącego obiektu Filharmonii Pomorskiej, które umożliwią rozwój i realizację zadań artystycznych jednej z czołowych polskich instytucji kulturotwórczych. Plany inwestycyjne Filharmonii obejmują m.in. budowę nowej sali koncertowej z nowymi garderobami i salami prób gwarantującymi właściwe warunki pracy muzyków, a także wielofunkcyjnego foyer dla melomanów z księgarnią muzyczną, restauracją i kawiarnią, przeznaczonymi zarówno dla widzów jak i muzyków.
Warto wiedzieć:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" będzie stanowił podstawę do wdrażana działań służących rozwojowi obszaru, porządkowaniu przestrzeni i realizacji nowych inwestycji.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu Reviewed by Unknown on lipca 23, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.