Prezydent Rafał Bruski zaprasza na spotkania z mieszkańcamiOd przyszłego tygodnia (18 czerwca) rusza cykl sześciu, otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Na pierwsze spotkanie zapraszamy mieszkańców Fordonu. Kolejne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (czwartek) na Bielawach.

Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami.
W czasie konsultacji, mieszkańcy uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających
z przygotowywanego dokumentu.
Dotychczas odbyło się siedem spotkań. W ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.
W ramach działań nad strategia rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.
W tym roku planujemy spotkać się sześć razy. Za każdym razem w różnych częściach Bydgoszczy. Chcemy, by na poszczególnych etapach prac, mieszkańcy aktywnie włączyli się w dyskusję nad przyszłością  miasta.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 czerwca (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 44 (Kino Jeremi)  przy ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13. Na spotkaniach będzie obecny prezydent, który chętnie pozna zdanie mieszkańców: Nowego Fordonu, Osiedla Tatrzańskiego, Osiedla Terenów Nadwiślańskich oraz Starego Fordonu.  
Kolejne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (czwartek) w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cichej 59. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Bartodziejów, Bielaw, Brdyujścia, Siernieczka i Osiedla Leśnego.
Konsultacje zaczynamy o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i  uzyskać dodatkowe informacje.
O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Prezydent Rafał Bruski zaprasza na spotkania z mieszkańcami Prezydent Rafał Bruski zaprasza na spotkania z mieszkańcami Reviewed by Unknown on czerwca 15, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.