Sprawozdanie z konsultacji społecznych za rok 2017


Zgodnie z par. 17 pkt. 2 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” do 31 marca każdego roku publikowane jest roczne sprawozdanie ze wszystkich przeprowadzonych w minionym roku konsultacji społecznych.

W minionym roku łącznie odbyło się 19 procesów konsultacji społecznych, w których oddano 36 352 ankiety lub karty konsultacyjne.Łącznie odbyły się także 32 spotkania z udziałem mieszkańców, w tym Mobilne Punkty Konsultacyjne, warsztaty, debaty, konferencje z udziałem mieszkańców.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w 2017 roku.
1. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.
2. Konsultacje społeczne dotyczące  zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Brdy.
3. Konsultacje społeczne dotyczące  preferowanej metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Konsultacje społeczne dotyczące  koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
5. Konsultacje społeczne dotyczące  zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie Miasta Bydgoszczy.
6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.
7. Konsultacje społeczne dotyczące  budowy nowych basenów.
8. Konsultacje społeczne dotyczące  budowy ul. Jeżynowej.
9. Konsultacje społeczne dotyczące budowy ul. Piaski.
10. Konsultacje społeczne dotyczące budowy ul. Sanatoryjnej.
11. Konsultacje społeczne dotyczące budowy ul. Botanicznej.
12. Konsultacje społeczne dotyczące  aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.
13. Konsultacje społeczne dotyczące  budowy ul. Łubinowej.
14. Konsultacje społeczne dotyczące  budowy ul. Kaplicznej.
15. Konsultacje społeczne dotyczące  budowy ul. Siewnej.
16. Konsultacje społeczne dotyczące ul. Podleśnej.
17. Konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Bartodzieje.
18. Konsultacje społeczne dotyczące  zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich.
19. Konsultacje społeczne dotyczące  bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich – Lawinowa – Pelplińska.

Ze sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych za rok 2017 Sprawozdanie z konsultacji społecznych za rok 2017 Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 30, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.