Konsultacje dla „trzeciego sektora”


We wtorek, 12 września, ruszyły konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Na opinie czekamy do 2 października br.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Bydgoszczy.

Forma konsultacji:

· wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 2 października 2017 r. do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 ( budynek Kwadratu, II piętro) lub w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl

· udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 września 2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, sala nr 5.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 (budynek Kwadratu, II piętro), tel. 52-58-59-273, 52-58-58-853, mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna: uchwała nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszczy
Konsultacje dla „trzeciego sektora”  Konsultacje dla „trzeciego sektora” Reviewed by Unknown on września 12, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.