Jak przebudować kolejne ulice osiedlowe?


Niebawem rozpoczniemy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic: Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej zakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej doul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje natomiast wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy.

Podobne rozwiązanie przyjęli projektanci przygotowując koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłozonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsc postojowych, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciagu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji. Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami będzie można zapoznać się na stronach  ZDMiKP.
Jak przebudować kolejne ulice osiedlowe? Jak przebudować kolejne  ulice osiedlowe? Reviewed by Unknown on września 15, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.