Nowe plany dla Fordonu w przygotowaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  •  „Fordon: Pod Skarpą - Grussa” w Bydgoszczy.
  • „Fordon Górny Taras - Bieszczadzka" w Bydgoszczy
  • "Fordon Górny Taras - część centralna" w BydgoszczyZainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.                      

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

https://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info

- poprzez portal konsultacji przestrzennych pod adresem https://voxly.pl/bydgoszcz

 

 Wnioski należy składać w terminie do dnia 28.07.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Nowe plany dla Fordonu w przygotowaniu  Nowe plany dla Fordonu w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 15, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.