Jaki program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi

 Rozpoczynają się konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Konsultacje odbędą się w terminie 27 września – 18 października 2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy

Forma konsultacji:

· wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który będzie stanowił  załącznik Nr 1 do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 18 października na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl 

lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.

· udział w otwartych spotkaniach w trybie hybrydowym, które odbędą się:

    28 września 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4
    28 września 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4
    5 października 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4
    5 października 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4
    12 października 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4
    12  października 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4

UWAGA: link do spotkania online zostanie przesłany po wcześniejszym zgłoszeniu na adres ngo@um.bydgoszcz.pl chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6,  tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Projekt Programu Współpracy -

 TUTAJ(PDF)

 TUTAJ(DOC)

Formularz konsultacji - TUTAJ

Jaki program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi Jaki program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 17, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.