Ostatni dzwonek! WybieraMY najważniejsze inwestycje. Opinie ekspertów

To ostatnie chwile, do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami osób, które wskazują swoje typy. Liczymy, że będzie to cenna wskazówka przy wyborze i zachęcamy do głosowania na www.bydgoszcz.pl/wybieraMY. Głosowało ponad 15 tysięcy osób, którzy oddali 40 tysięcy głosów.

 - Zarejestrowanych zostało prawie 40 tysięcy głosów, to oznacza, że zagłosowało prawie 15 tysięcy bydgoszczan. Rywalizacja jest bardzo wyrównana. Przypominam, że głosować można do 21 maja. Chcielibyśmy zrealizować wszystkie zadania, ale niestety samorządy mają do dyspozycji coraz mniejszą pulę środków na inwestycje. Na pewno będziemy realizować zadania, które otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich np. termomodernizację szkół czy rozbudowę sieci tramwajowej - podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

W konferencji podsumowującej dotychczasowy przebieg głosowania wzięła udział również przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy  Monika Matowska. - Chciałabym podziękować mieszkańcom, którzy wskazali już  inwestycyjne priorytety. Szczególne podziękowania kieruję natomiast do społeczników, którzy bardzo zaangażowali się w promocję wielu planowanych projektów.

Ograniczenie środków dla samorządów przez rząd oraz dodatkowe wydatki związane z sytuacją epidemiczną oznaczają dużo zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym wszystkich dużych miast, również Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze. Konsultacje trwają do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY  Spośród 15 propozycji możemy wybrać maksymalnie 3 inwestycje.

Budowa basenu na osiedlu Leśnym
JANUSZ KITAJGRODZKI, dyrektor VII LO
 • Basen to inwestycja bardzo oczekiwana przez uczniów VII LO przy ul. 11 Listopada oraz szkół podstawowych położonych w pobliżu. Nowoczesna pływalnia w tej części miasta jest bardzo potrzebna w kontekście całego osiedla Leśnego, które odmładza się dzięki powstającym nowym budynkom mieszkalnym. Dwukondygnacyjny obiekt, wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącego budynku liceum, będzie pełnił rolę szkolnego i osiedlowego centrum sportowego.


Przebudowa ul. Nakielskiej (do r. Grunwaldzkiego)
JAROSŁAW CHOLEWCZYŃSKI, przewodniczący Rady Osiedla Wilczak-Jary

 • Zachęcam do głosowania na przebudowę ul. Nakielskiej od ronda Grunwaldzkiego do granic miasta. To projekt niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców osiedli Wilczak-Jary i Miedzyń-Prądy. Za realizacją przemawia: wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej arterii, zwiększenie przepustowości, a tym samym zmniejszenie korków i rozwój infrastruktury towarzyszącej, czyli dróg rowerowych, chodników i torowiska tramwajowego.


Rozbudowa trasy W-Z – etapowanie
PATRYK GULCZ, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy

 • Zapraszam do głosowania na projekt rozbudowy najważniejszej arterii miejskiej, czyli trasy WZ, dzięki której zyskamy sprawne połączenie drogowe pomiędzy dwiema najbardziej oddalonymi od siebie dzielnicami, jakimi są Osowa Góra i Fordon. Jednocześnie wpłynie to na zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Docelowo trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h


Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej
ILONA ZYGADŁO, dyrektor ZS nr 30 Specjalnych
 • Zachęcam do głosowania na inwestycję, która umożliwi nowoczesną terapię osobom z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną. Basen rehabilitacyjny ma powstać w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a, ale służyć będzie nie tylko naszym uczniom. Skorzystają z niego także wszyscy bydgoszczanie z różnego typu niepełnoprawnościami, w tym seniorzy. W ramach projektu zagospodarowany zostanie też teren wokół szkoły.


Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
TOMASZ IZAJASZ, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego

 • Kanał Bydgoski to piękna historia, wspaniała przyroda, niezwykłe miejsce spotkań, energia społeczników. Zachęcam do głosowania na rewitalizację Kanału, w ramach której planowana jest m.in. przebudowa traktów spacerowych, budowa ścieżek rowerowych, trasy maratońskiej, nowego oświetlenia, pomostów, tarasów widokowych, podział parku na strefy z różnymi funkcjami, elementy małej architektury, miejsca rekreacji i umocnienie nabrzeży.


Biegunarium i kolejka w Myślęcinku
SANDRA TYCZYNO, rzecznik prasowy LPKiW Myślęcinek

 • Prosimy o głosy dla Myślęcinka, które pozwolą na rozwój jego funkcji rekreacyjnej przez budowę biegunarium w ogrodzie zoologicznym i kolejki wąskotorowej na terenie parku. Trwają już prace przy projektowaniu biegunarium, czyli kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych, gdzie znajdzie się miejsce m.in. dla niedźwiedzi polarnych, reniferów, pingwinów czy fok. Z pewnością stanie się ono kolejną atrakcją naszego ogrodu zoologicznego.Kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym
JAKUB KUBIŃSKI, Enea Triathlon Bydgoszcz

 • Zachęcam do głosowania na projekt otwartych kąpielisk. Pierwsza lokalizacja to teren wzdłuż bulwarów przy Astorii. Druga - w Parku Centralnym przy brzegu Brdy obok lodowiska i hal sportowych. Trzecia koncepcja – nad Balatonem, przy południowej części zbiornika. Realizacja projektu to doskonała okazja, żebyśmy zyskali fantastyczne tereny rekreacyjne, z których my i nasze dzieci będziemy korzystać choćby w wakacje.Rewitalizacja nabrzeży Brdy
ANNA REMBOWICZ-DZIEKCIOWSKA, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 
 • Zachęcam do oddania głosu na rewitalizację nabrzeży Brdy. Brda, Wisła i Kanał Bydgoski to przestrzenie, które powinny integrować nie tylko mieszkańców, ale i poszczególne osiedla. Ważne, byśmy poprzez kompleksowe zagospodarowanie tych terenów tworzyli w sąsiedztwie rzeki przestrzeń do wypoczynku, zapewnili atrakcyjny dostęp do tych terenów, ale także dobrze zaprojektowane ścieżki pieszo-rowerowe, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się.Utworzenie Centrum Kultury Fordon
MARIAN WIŚNIEWSKI, społecznik, muzyk z Nowego Fordonu

 • Każda, nawet najmniejsza gmina, ma swoją instytucję kultury. Fordon to 80-tysięczne miasto, które na taką instytucję czeka od ponad 30 lat. Zachęcam do głosowania na Centrum Kultury Fordon na osiedlu Bajka w dawnym budynku XIII LO przy ul. Gawędy. Instytucja ma spełniać funkcję sąsiedzkiego domu kultury, ale znajdzie się również przestrzeń dla dużych wydarzeń kulturalnych, czytelni, szkoły muzycznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Droga rowerowa i chodnik wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej
SEBASTIAN NOWAK, Bydgoska Masa Krytyczna
 
 • Żeby piesi i rowerzyści mogli również pokonać Brdę bezpośrednio z ul. Ogińskiego na Górny Taras, konkretnie na Wzgórze Wolności, zachęcamy do wsparcia projektu budowy kładki pieszo-rowerowej wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej. Oprócz funkcji komunikacyjnej pełniłaby też rolę punktu widokowego na Stare Miasto i spięłaby istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej, ul. Ogińskiego oraz planowaną drogę rowerową na nabrzeżu Brdy.Rewitalizacja Parku Akademickiego
JAN KWIATOŃ, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon
 
 • Zachęcam do oddania głosu na rewitalizację Parku Akademickiego, czyli nowej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Nowym Fordonie. Park ma być bijącym sercem natury dla tej największej, zamieszkałej przez ok. 80 tys. osób dzielnicy, w której dominuje beton. W parku będzie można odpocząć na łonie przyrody; koncepcja przewiduje zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom zieleni, fragmentu lasu oraz niezagospodarowanych zbiorników wodnych.


   

Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej
TOMASZ ŁUKAWSKI, rowerzysta

 • Spójna infrastruktura rowerowa to podstawa bezpiecznej i komfortowej jazdy na rowerze. W ostatnich latach powstało w Bydgoszczy wiele ciągów rowerowych, jednak nadal priorytetem jest poprawa spójności sieci. Dlatego zachęcam do oddania głosu na zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Nowe trasy będą realizowane w oparciu o nowoczesne standardy wypracowane ze środowiskiem rowerzystów, co oznacza m.in. bitumiczne nawierzchnie.Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku
MACIEJ BAKALARCZYK, Menedżer Starego Miasta i Śródmieścia

 • Zapraszam do głosowania na odbudowę zachodniej pierzei Starego Rynku. Projekt nie przewiduje konkretnej realizacji, ale umożliwi pokazanie podziemi, krypt, nowego wydania zieleni, budowę ogrodu zimowego, wież widokowych i wiele innych atrakcji. Pierzeja z pojezuickim kościołem została rozebrane w czasie okupacji niemieckiej w 1940 r., a pierwsze pomysły jej odbudowy w historycznym kształcie pojawiły się w latach 80. XX wieku.Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz
JERZY KANCLERZ, prezes Polonii Bydgoszcz

 •  Za nami pierwszy etap przebudowy stadionu przy ul. Sportowej. Zachęcam bydgoszczan, sympatyków sportu, do oddania głosu na realizację następnego etapu, w ramach którego powstanie nowa trybuna na pierwszym łuku o pojemności ok. 4,5 tys. kibiców. Tak samo jak w przypadku pierwszego etapu przebudowy stadionu, czyli sektora B, nowo zaprojektowana trybuna będzie przybliżona do toru. Życzę wszystkim sympatykom żużla szybkiej realizacji inwestycji.Zwiększenie wydatków na budowę dróg gruntowych
VIOLETTA KOWALSKA, przewodnicząca Rady Osiedla Miedzyń-Prądy

 •  Ulice gruntowe to problem nie tylko mieszkańców Miedzynia, z którym jestem związana, ale znacznej części miasta, szczególnie zachodnich osiedli. Mamy takich ulic w Bydgoszczy prawie 500, z czego ponad 130 na Miedzyniu. Zapraszam do oddania głosu za zwiększeniem wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych. Program jest realizowany od 2016 r. i dotychczas pozwolił na wybudowanie ponad 35 km ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią.


Ostatni dzwonek! WybieraMY najważniejsze inwestycje. Opinie ekspertów Ostatni dzwonek! WybieraMY najważniejsze inwestycje. Opinie ekspertów Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 18, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.