"Śródmieście-Warmińskiego" - przygotowujemy plan miejscowy

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Warmińskiego" w Bydgoszczy obejmującego obszar ograniczony ulicami: dr. Emila Warmińskiego, Dworcową, Gdańską, Marszałka Ferdynanda Focha.


Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres:

- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl 

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

Wnioski należy składać w terminie do 20 kwietnia 2021r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy."Śródmieście-Warmińskiego" - przygotowujemy plan miejscowy "Śródmieście-Warmińskiego" - przygotowujemy plan miejscowy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 23, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.