ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – relacja ze spotkania

16 lutego o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku dotyczące konsultacji w sprawie rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Konsultacje odbywają się w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje.


Więcej informacji o konsultacjach o rozwoju sieci tramwajowej znajduje eis TUTAJ  

 

 (aktualizacja z dnia 23.02.2021 r.)

Wszystkie uwagi bydgoszczan przeanalizują projektanci z firmy Databout sp. z o.o. i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Poniżej odpowiedzi na pytania ze spotkania (pisownia oryginalna), na które już teraz możemy odpowiedzieć o charakterze informacyjnym.

Przystanki powinny znajdować się przed skrzyżowaniami po to żeby tramwaj nie zatrzymywał się 2x: na światłach i na przystanku.

Przystanki tramwajowe lokalizowane są, jeśli jest taka możliwość, za skrzyżowaniami, a skrzyżowanie te będą włączone do systemu ITS nadającemu priorytet komunikacji tramwajowej. Tramwaje wyposażone są w sprzęt wzbudzający sygnał zielony. Lokalizacja przystanków za skrzyżowaniami pozwala na lokalizowanie ich parami z przystankami autobusowymi. Przystanki autobusowe lokalizować należy za skrzyżowaniami z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, którzy dzięki takiej lokalizacji nie wychodzą zza pojazdu na przejście dla pieszych. Włączenie pojazdu komunikacji zbiorowej do ruchu przy takiej lokalizacji może odbywać się bez ruchu innych pojazdów akurat na tej relacji.

Można zobaczyć zdjęcia siatek połączeń propozycji linii tramwajowych. Z filmu wszystko się zlewa.

Na prezentacji przedstawione zostały wstępnie analizowane połączenia miedzy każdą z pętli w celu zbadania potencjału pasażerskiego jaki jest w stanie wygenerować dana trasa. Z uwagi na fakt, że nie została jeszcze wykonana analiza wielokryterialna, która wskazałaby priorytetyzację budowy tras, nie są obecnie przygotowywane siatki połączeń. Przy tak dużej rozbudowie infrastruktury komunikacji tramwajowej, ostateczny układ linii będzie podlegał osobnym konsultacjom społecznym w trakcie realizacji inwestycji.

Czy wszystkie garaże na Solskiego/Leszczyńskiego zostaną wyburzone ?

Nie. Garaże przeznaczone do wyburzenia, w przypadku gdy do realizacji zostałaby wybrana trasa łącząca Rondo Grunwaldzkie z Rondem Kujawskim, zostaly zaznaczone kolorem pomarańczowym. Zaznaczono w ten sposob kilka garaży, proszę spojrzeć na rysunek nr 11.  Link


Dlaczego przed kilkunastoma miesiącami zmieniono trasę linii nr 64 przerzucając ją na ul Powstańców Wlkp. ze Skłodowskiej-Curie?
Zmiana przebiegu linii 64 nastąpiła w roku 2018. Zmiana ta nastąpiła na wniosek i we współpracy z Radą Osiedla Bielawy. Wynikała z prowadzonych analiz komunikacyjnych, zmiany obsługi szpitala Jurasza (po przebudowie główne wejście do szpitala zlokalizowane zostało od strony ul. Powstańców Wlkp.) i potrzeby utworzenia bezpośredniego połączenia obszaru ul. Powstańców Wlkp. ze wschodnią częścią ul. Skłodowskiej-Curie.

Pytanie o doprecyzowanie: proszę w odpowiedziach podać legendę do oznaczeń kolorystycznych ulic (w szczególności dla koloru fioletowego, ciemnozielonego i ciemnożółtego) na slajdzie "Schemat przedstawiający ilość pasażerów na danych odcinkach sieci tramwajowej, wariant 2a" (36m33s).
Na prezentacji przedstawione zostały wstępnie analizowane połączenia miedzy każdą z pętli w celu zbadania potencjału pasażerskiego jaki jest w stanie wygenerować dana trasa. Z uwagi na fakt, że nie została jeszcze wykonana analiza wielokryterialna która wskazałaby priorytetyzację budowy tras, nie są obecnie przygotowywane siatki połączeń. Przy tak dużej rozbudowie infrastruktury komunikacji tramwajowej ostateczny układ linii będzie podlegał osobnym konsultacjom społecznym w trakcie realizacji inwestycji.


Pytanie: jak analizowano nowe ilości pasażerów i na jakim modelu?.
Na podstawie modelu prognostycznego, w którym zawarto dane demograficzne m.in. strukturę wieku. Innymi elementami modelu są zachowania transportowe określone na podstawie przeprowadzonych ankiet (wybór środka transportowego, szacowany czas podróży, liczba przesiadek), planowane zagospodarowanie przestrzenne, liczba miejsc pracy w poszczególnych obszarach miasta, rozwój systemów transportowych.ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – relacja ze spotkania  ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – relacja ze spotkania Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 17, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.