ProjektujeMY nowe torowiska. Tramwajem przez Bocianowo

Do końca lutego trwają konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z opracowaniami projektantów i zgłaszania uwag już na tak wczesnym etapie projektowania połączeń. Jedna z planowanych tras ma połączyć pętlę przy Rycerskiej z ulica Gdańską. Projektanci zaproponowali dwa warianty. We wtorek (16 lutego) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie online na profilu Bydgoskie Konsultacje.


Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerska a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo. W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.Wzdłuż ul. Artyleryjskiej
 
Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1km  w miejscu dzisiejszych kolejowych  torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej. Wynika to z norm określonych przepisami jakie muszą spełniać łuki nowych torowisk.  W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie J. Szügyi Trajtlera (do ul. Pomorskiej) oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ. Przystanki tramwajowe proponowane są na wysokości ul. Pomorskiej i Gdańskiej. Tramwaje przy tym wariancie mogłyby również obsługiwać relacje Rycerska-Las Gdański.

Tory na ul. Nowoświeckiej

Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa i Chocimską. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza jeśli zachowane mają być relacje skrętne od strony Bielaw w Gdańską. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej. Część ul. Nowoświeckiej (Od Racławickiej w stronę Rycerskiej) miałaby dla samochodów charakter ul. jednokierunkowej. Przy istniejącej ul. Świeckiej zlokalizowane byłyby miejsca parkingowe. Trasa przechodziłaby praktycznie przez centrum nowego osiedla z dominującą zabudową mieszkaniową.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Ze szczegółowym opisem przebiegu trasy można zapoznać się TUTAJ.
Mapy pokazujące przebieg torowiska są dostępne TUTAJ.

Czekamy na opinie

Konsultacje trwają do 28 lutego br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Wszystkie uwagi bydgoszczan rozpatrzą projektanci i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Będziemy rozmawiać również ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz  z radami osiedli,  przez które wytyczono nowe trasy tramwajowe.

Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. To jaka część zadań trafi do realizacji będzie uzależnione między innymi od dostępności środków na inwestycje.

W ramach prac planistycznych proponowane jest utworzenie następujących tras tramwajowych:

    Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)
    Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej
    Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
    Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego
    Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański”ProjektujeMY nowe torowiska. Tramwajem przez Bocianowo ProjektujeMY nowe torowiska. Tramwajem przez Bocianowo Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 14, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.