Mamy plan na rozwój elektromobilności w Bydgoszczy

Szeroko konsultowany z mieszkańcami dokument określający kierunki rozwoju elektromobilności w Bydgoszczy do 2030 roku został przyjęty przez Radę Miasta na wczorajszej sesji (25.11.2020). Gotowa strategia będzie wsparciem przy planowaniu kolejnych ekoinwestycji w mieście.


W strategii opracowano szereg rozwiązań, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców poprzez ograniczenie usług transportowych w mieście. Mówiąc prościej, co dokument wskazuje jakie inwestycje realizować w mieście, by podróżowanie było zdrowsze i bardziej ekologiczne.
 
Strategia przedstawia wszystkie możliwości, które mogą ograniczyć coraz większą ilość pojazdów na bydgoskich ulicach. Wśród tych działań znajdziemy:
•    zapewnienie pojazdów elektrycznych we flocie aut użytkowanych przez miasto,
•    wyposażenie spółek miejskich w samochody elektryczne lub gazowe,
•    analizę zastosowania autobusów zeromisyjnych,
•    stworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i sprężonego gazu ziemnego (CNG),
•    stworzenie strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy,
•    rozbudowę systemu ITS,
•    budowę dróg rowerowych,
•    budowę bus-pasów,
•    oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych,
•    aktywne znaki drogowe, lustra, przystanki dla niepełnosprawnych,
•    budowę centrów przesiadkowych,
•    nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną,
•    kampanie społeczne.

Strategia, liczy niemal 300 stron i  składa się z 16 rozdziałów. W pierwszym opisano cel oraz zakres opracowania w powiązaniu z podstawami prawnymi. Następne rozdziały obejmują charakterystykę Bydgoszczy w zakresie transportu, stanu jakości powietrza, hałasu generowanego przez transport, jak również stanu systemu komunikacyjnego czy energetycznego. Dalej znaleźć można podsumowanie zidentyfikowanych problemów, analizę SWOT oraz opis priorytetów rozwojowych wraz z zadaniami rozłożonymi w czasie. Opisana została również współpraca z mieszkańcami w zakresie wdrażania elektromobilności w Bydgoszczy.
 
Dokument wykonała, we współpracy z miastem, Spółka Celowa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku znajduje się TUTAJ.


Mamy plan na rozwój elektromobilności w Bydgoszczy Mamy plan na rozwój elektromobilności w Bydgoszczy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 26, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.