Strategia rozwoju elektromobilności – konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta przygotowana dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca 2020 r.


Zagadnienia poruszane w ankietach dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście. Celem konsultacji jest określenie takich rozwiązań transportowych, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju infrastruktury oczekują.

W ramach konsultacji – oprócz ankiety – planujemy także organizację spotkań z mieszkańcami oraz otwartego panelu eksperckiego z udziałem sektora nauki i biznesu.Wszystkie działania związane z realizacją konsultacji będą trwały do 30 września br., a ich ostatnim etapem będą konsultacje projektu dokumentu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – ogłoszoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. – wszystkie działania w ramach konsultacji odbędą się w formie elektronicznej.

Dokument ma na celu zaplanowanie działań Bydgoszczy związanych z:
- zwiększeniem liczby pojazdów nisko i zeroemisyjnych poruszających się na terenie miasta;
- wypracowaniem rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero emisyjnych przez Miasto oraz spółki świadczące dla Miasta usługi;
- budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG;
- wsparciem realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów);
- rozwojem systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikacji na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej).

Celem konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy w zakresie rozwoju elektromobilności, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności – dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju i najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Opracowanie strategii zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników wymaga udziału mieszkańców. Liczymy na aktywny udział bydgoszczan w procesie powstania dokumentu. 
 

Wypełnij ankietę:
- Ankieta dla mieszkańców – TUTAJ
- Ankieta dla przedsiębiorców – TUTAJ
 
Ważne dokumenty:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta dot. konsultacji społecznych

Strategia rozwoju elektromobilności – konsultacje społeczne Strategia rozwoju elektromobilności – konsultacje społeczne Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 15, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.