Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – skonsultuj ich lokalizację

W piątek (13 marca) rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Swoje uwagi można zgłaszać na stronie www.bydgoszcz.pl/stacjeladowania do 18 maja 2020 r.


Wydłużenie  terminu konsultacji społecznych wynika z art. 51 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).


Podstawa konsultacji:
Obecnie na terenie Bydgoszczy jest czynnych 8 stacji ładowania EV wyposażonych w 18 punktów ładowania oraz 11 planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020r. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1124 z późn. zm.: Dz. U. 2019 poz. 1527, 1716) miasto Bydgoszcz, jako Miasto o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000  mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych, jest zobowiązana do wybudowania minimalnej liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych na terenie gminy w liczbie 210 punktów ładowania.

Wspominana ustawa wskazuje, że plan rozmieszczenia  zawiera informację o:
• liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach;
• liczbie i lokalizacji planowanych do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r. ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania planowanych do zainstalowania w tych stacjach;
•liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania wskazanej w art. 60 ust. 1, na dzień 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu punktów ładowania, o których mowa w pkt 2.

Gdzie powstaną nowe stacje?
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (art. 62) określa konieczną liczbę punktów ładowania do zainstalowania dla osiągnięcia poziomu. Projekt  lokalizacji punktów  ładowania  na obszarze miasta Bydgoszczy do zainstalowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania zawiera proponowane lokalizacje i moc stacji (kV). Z planem można zapoznać się TUTAJ.Wypowiedz się w konsultacjach:
Wypełnij ankietę dostępną na stronie  www.bydgoszcz.pl/stacjeladowania
Projekt  lokalizacji punktów  ładowania  na obszarze Miasta Bydgoszczy do zainstalowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania (kliknij)
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – skonsultuj ich lokalizację Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – skonsultuj ich lokalizację Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 13, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.