Sprawozdanie z konsultacji społecznych w 2019 roku


Zgodnie z par. 17 pkt. 2 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” do 31 marca każdego roku publikowane jest roczne sprawozdanie ze wszystkich przeprowadzonych w minionym roku konsultacji społecznych.

W minionym roku łącznie odbyło się 9 procesów konsultacji społecznych, w których oddano 5 563 ankiety lub karty konsultacyjne. Łącznie odbyło się także 58 spotkań konsultacyjnych, w tym Mobilne Punkty Konsultacyjne, warsztaty, dyżury.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone
w 2019 roku.

1. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
2. Konsultacje społeczne dotyczące  zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
3. Konsultacje społeczne dotyczące celowości wyboru Rady Osiedla Glinki-Rupienica.
4. Konsultacje społeczne dotyczące  wprowadzenia nowych biletów czasowych.
5. Konsultacje społeczne dotyczące  organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku w Bydgoszczy.
6. Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej.
7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy.
8. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy.
9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Ze sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w 2019 roku Sprawozdanie z konsultacji społecznych w 2019 roku Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 31, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.