Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?

Kiedy? 21 stycznia – 18 lutego 2019r. (termin przedłużony)
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
Wypełnij ankietę elektronicznie:  www.bydgoszcz.pl/odpady
 Zarządzenie (kliknij)

Aktualny rok będzie ostatnim, kiedy będziemy segregować śmieci według dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2020r. czeka nas zmiana, do której już dziś miasto przygotowuje się we współpracy
z mieszkańcami.

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Bydgoszczy wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach konsultacji społecznych chcemy poznać opinie Spółdzielni Mieszkaniowych, Rad Osiedli oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przypomnijmy, że w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta segregujemy odpady powstające w naszych domach do czterech pojemników, które dzielą się na:
• papier, metale i tworzywa sztuczne (zbierane łącznie w pojemnikach lub workach koloru żółtego),
• szkło (zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego),
• odpady resztkowe (gromadzone w pojemnikach lub workach koloru czarnego lub szarego).
• Ponadto w sezonie wiosenno-letnim odbierane są również odpady zielone (zbierane do pojemników lub worków koloru brązowego).
Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów sprawią, że nasze posesje oraz wiaty śmietnikowe zostaną wyposażone dodatkowo w pojemniki lub worki koloru niebieskiego – łącznie segregacja odbywać się będzie do pięciu, a nie jak do tej pory czterech pojemników -  gdzie trafiać będą wyłącznie odpady z papieru. Natomiast do pojemników koloru brązowego, opróżnianych odtąd przez cały rok, będziemy mogli wyrzucić bioodpady (również odpady kuchenne, za wyjątkiem mięsa)
Bioodpady to – zgodnie z ustawą o odpadach – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne.

Celem wprowadzenia zmian jest uzyskanie większej ilości surowców wtórnych oraz lepszej ich jakości, co pomoże gminom w osiąganiu corocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Miasto Bydgoszcz w ramach konsultacji społecznych chce określić nowe zapisy Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W konsultacjach będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:
• za pośrednictwem dedykowanej ankiety,
• bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy infolinii telefonicznej.
Osobno opinie zostaną uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych oraz rad osiedli. Konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019r. Mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych w tym zakresie zmian. W tym celu zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się swoimi uwagami. Ankietę można wypełnić także internetowo – na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady. Ankieta w wersji papierowej dostępna jest TUTAJ.

Warto wspomnieć, że rok 2019 nie przynosi jeszcze żadnych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Nie zmienią się również stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W przeciwieństwie do innych miast, takich jak Łódź, Lublin gdzie wysokość opłat wzrosła od nawet o 83, w Bydgoszczy nadal płacimy 13 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 39 zł, kiedy nie decydujemy się na segregację.
Zapraszamy także na dyżury konsultacyjne, które odbędą się:
- we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;
- we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Jeśli mają Państwo pytania, można kierować je do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy: tel. 52 58 59 178, e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl
Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami? Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami? Reviewed by Unknown on stycznia 21, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.