Przyjdź na spotkanie!

Zapraszamy do udziału w otwartym dla mieszkańców spotkaniu dotyczącym rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego (poniedziałek) 2018 r. o godz. 17.00 w Przystani Bydgoszcz przy ul. Tamka 2

Do 28 lutego 2018 roku trwają konsultacje w sprawie rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mają one zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy albo wypełnić online na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo
Mieszkańcy w ankiecie odpowiadają na szereg pytań m.in. dotyczących wprowadzenia innych rodzajów projektów (np. ogólnomiejskich, tematycznych), zmiany formularza zgłoszeniowego projektu czy też roli Rad Osiedla w BBO. Bydgoszczanie będą mieli możliwość również zgłoszenia uwag na temat poszczególnych etapów BBO. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub wypełnić ankietę przez Internet za pomocą aplikacji na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo
Poprzez konsultacje chcemy zaangażować mieszkańców już na początkowym etapie pracy nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim. Dzięki temu będą oni mieli jeszcze większy wpływ na kształt programu i zwiększy się świadomość w temacie bbo już na etapie przygotowywania.
Warto podkreślić, że z początkiem roku powstała Rada ds. partycypacji społecznej, której zakres działalności będzie dotyczył szeroko pojętej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania bydgoszczan w życie miasta. Rada zajmie się zagadnieniami takimi jak konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych.
W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna.
Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
•    na facebooku  www.facebook.com/bdgbo
•    na stronie internetowej www.bdgbo.pl
Przyjdź na spotkanie! Przyjdź na spotkanie! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 22, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.