Plan konsultacji społecznych na 2018 rok

Zgodnie z par. 17 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” będącym załącznikiem do Uchwały XLI/879/17 przyjętym w dniu 29 marca 2017r. przez Radę Miasta Bydgoszczy, przedstawiamy informację na temat planowanych konsultacji społecznych prowadzonych w 2018r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w rejonie budowanego basenu olimpijskiego na Astorii. Konsultacje zostaną przeprowadzone po otrzymaniu wielowariantowej koncepcji, w pierwszym etapie (w 2017r.) zostały zebrane wśród mieszkańców propozycje stanowiące materiał bazowy do prac nad koncepcją;

- II etap rewaloryzacji Parku Witosa (część centralna), pierwszy etap z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej nie obejmuje centralnej części parku, w której znajdowała się „Muszla Koncertowa”. Realizacja drugiego etapu obejmująca ten teren i określająca jego ostatecznie funkcje, będzie możliwa po przeprowadzeniu prac związanych z realizacji projektu kompleksowej modernizacji kanalizacji deszczowej na którą spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pozyskała 130 mln zł z Unii Europejskiej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2018r.
i pozwolą określić ostateczne funkcje w centralnej części parku;

- określenie przyszłej funkcji zabytkowej Hali Targowej. Konsultacje będą przeprowadzone w pierwszej połowie 2018r. Aktualnie, na podstawie ekspertyzy, w 2018r. będą prowadzone prace zabezpieczające budynek zostawiające możliwość jego zagospodarowania zgodnie z ustalonymi funkcjami;

- rozwój Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdego roku, przed przedstawieniem regulaminu BBO na konkretną edycję, przeprowadzana była ankieta wśród mieszkańców dotycząca ewentualnych zmian w BBO. W związku z przyjęciem regulaminu „Bydgoskie Konsultacje”, nowy regulamin BBO zostanie wypracowany
w trybie konsultacji społecznych;

- Gminny Program Rewitalizacji. W pierwszym kwartale zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych GPR stanowiący podstawę do realizowania inwestycji z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej;

- Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. Od dnia 5 października 2017r. trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii, zakończenie prac planowane jest w połowie w 2018r. Końcowy dokument, po etapie prac zespołów roboczych, zostanie podany do publicznej wiadomości celem wyrażenia opinii przez mieszkańców;

Aktualizacja planu konsultacji społecznych:

- w sprawie kierunków rozwoju komunikacji w Bydgoszczy. Proces rozwoju miasta związany jest z podejmowaniem decyzji w zakresie jego kierunków. W debacie publicznej ścierają się poglądy dotyczące większego nacisku na komunikację publiczną, rowerową, pieszą lub samochodowa. Dyskusja w ramach konsultacji społecznych przyczyniłaby się do podejmowania decyzji z maksymalnym zaangażowaniem mieszkańców. Konsultacje odbędą się w pierwszej połowie 2018r. - konsultacje odbędą się nie szybciej, niż po zakończeniu procesu konsultacji dot. kwestii biletów czasowych. 

- w związku z inwestycją „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego” ze środków Unii Europejskiej, planowane są konsultacje społeczne dotyczące sieci połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu torowiska tramwajowego. Konsultacje odbędą się w II połowie 2018r. - ostateczny termin konsultacji uzależniony jest od czasu realizacji inwestycji.

- w sprawie nazw nowych osiedlowych Parków Wodnych na Kapuściskach, Tatrzańskim oraz Miedzyniu. Konsultacje miałyby charakter 2 etapowy (1 etap to składanie propozycji nazw, 2 etap to głosowanie mieszkańców). Konsultacje społeczne będą miały charakter lokalny - Konsultacje nie odbędą się ze względu na propozycje nazw zgłoszone przez szkoły lub wybrane w międzyszkolnym konkursie.
Plan konsultacji społecznych na 2018 rok Plan konsultacji społecznych na 2018 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 29, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.