Plan konsultacji społecznych na 2018 rok

Zgodnie z par. 17 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” będącym załącznikiem do Uchwały XLI/879/17 przyjętym w dniu 29 marca 2017r. przez Radę Miasta Bydgoszczy, przedstawiamy informację na temat planowanych konsultacji społecznych prowadzonych w 2018r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w rejonie budowanego basenu olimpijskiego na Astorii. Konsultacje zostaną przeprowadzone po otrzymaniu wielowariantowej koncepcji, w pierwszym etapie (w 2017r.) zostały zebrane wśród mieszkańców propozycje stanowiące materiał bazowy do prac nad koncepcją;

- II etap rewaloryzacji Parku Witosa (część centralna), pierwszy etap z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej nie obejmuje centralnej części parku, w której znajdowała się „Muszla Koncertowa”. Realizacja drugiego etapu obejmująca ten teren i określająca jego ostatecznie funkcje, będzie możliwa po przeprowadzeniu prac związanych z realizacji projektu kompleksowej modernizacji kanalizacji deszczowej na którą spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pozyskała 130 mln zł z Unii Europejskiej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2018r.
i pozwolą określić ostateczne funkcje w centralnej części parku;

- określenie przyszłej funkcji zabytkowej Hali Targowej. Konsultacje będą przeprowadzone w pierwszej połowie 2018r. Aktualnie, na podstawie ekspertyzy, w 2018r. będą prowadzone prace zabezpieczające budynek zostawiające możliwość jego zagospodarowania zgodnie z ustalonymi funkcjami;

- rozwój Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdego roku, przed przedstawieniem regulaminu BBO na konkretną edycję, przeprowadzana była ankieta wśród mieszkańców dotycząca ewentualnych zmian w BBO. W związku z przyjęciem regulaminu „Bydgoskie Konsultacje”, nowy regulamin BBO zostanie wypracowany
w trybie konsultacji społecznych;

- Gminny Program Rewitalizacji. W pierwszym kwartale zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych GPR stanowiący podstawę do realizowania inwestycji z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej;

- Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. Od dnia 5 października 2017r. trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii, zakończenie prac planowane jest w połowie w 2018r. Końcowy dokument, po etapie prac zespołów roboczych, zostanie podany do publicznej wiadomości celem wyrażenia opinii przez mieszkańców;

- w sprawie kierunków rozwoju komunikacji w Bydgoszczy. Proces rozwoju miasta związany jest z podejmowaniem decyzji w zakresie jego kierunków. W debacie publicznej ścierają się poglądy dotyczące większego nacisku na komunikację publiczną, rowerową, pieszą lub samochodowa. Dyskusja w ramach konsultacji społecznych przyczyniłaby się do podejmowania decyzji z maksymalnym zaangażowaniem mieszkańców. Konsultacje odbędą się w pierwszej połowie 2018r;

- w związku z inwestycją „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego” ze środków Unii Europejskiej, planowane są konsultacje społeczne dotyczące sieci połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu torowiska tramwajowego. Konsultacje odbędą się w II połowie 2018r;

- w sprawie nazw nowych osiedlowych Parków Wodnych na Kapuściskach, Tatrzańskim oraz Miedzyniu. Konsultacje miałyby charakter 2 etapowy (1 etap to składanie propozycji nazw, 2 etap to głosowanie mieszkańców). Konsultacje społeczne będą miały charakter lokalny.
Plan konsultacji społecznych na 2018 rok Plan konsultacji społecznych na 2018 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 29, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.