Słuchamy mieszkańców – nie będzie zmian w opłatach za odpady


- Zdecydowana większość mieszkańców nie chce metody naliczania opłaty od metra. Szanuję ten głos. Wielokrotnie powtarzałem, że celem działań nie jest podwyżka. Dlatego nie zaproponuję takiego rozwiązania, co oznacza, że wysokość opłaty za śmieci nie wzrośnie. Dziękuję za wszystkie głosy oddane w konsultacjach. Nawet, gdy są krytyczne to właśnie po to są konsultacje – podkreślił prezydent Rafał Bruski przedstawiając wyniki konsultacji.

Do tej pory (stan na 12 czerwca br., godz. 15.00) w konsultacjach wzięło udział 3.165 mieszkańców. Większość, bo prawie 75 proc. (2.373 osoby) opowiedziała się za metodą dotychczasową, czyli od osoby, z zastrzeżeniem możliwej podwyżki do 13,50 zł/os. Pozostałe 25 proc. mieszkańców (792 osoby) wskazało, że preferują zmianę metody obliczania opłaty za odpady komunalne na system uzależniony od powierzchni lokalu.

- Były to jedne z pierwszych konsultacji przeprowadzone wg zasad przyjętych dwa miesiące temu przez Radę Miasta. Oprócz zebrania głosów mieszkańców w konkretnej sprawie, zebraliśmy zatem również doświadczenie w konsultowaniu ważnych spraw. Na pewno będziemy chcieli się zastanowić, co zrobić, aby więcej mieszkańców uczestniczyło w takim dialogu i przekazywało nam swoje zdanie – zaznacza prezydent miasta.

W ramach konsultacji m.in. zorganizowano spotkania z przedstawicielami rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcami nieruchomości. – Pokazały one nam, że od strony administrowania nieruchomościami najbardziej pożądaną metodą naliczania opłat jest właśnie ta, uzależniona od powierzchni nieruchomości. Z kolei ze spotkań z radami osiedli, w których wzięli udział przedstawiciele aż 20 rad osiedlowych i za co im serdecznie dziękujemy, wyniknął podział prawie na dwie grupy. Pierwsza uważała, że najlepsze jest naliczanie od metra powierzchni, natomiast druga preferowała naliczanie wysokości opłaty od zużytej wody. Takie rozwiązania również dopuszcza ustawodawca i  są samorządy, które się na tą metodę zdecydowały – wyjaśnia zastępca prezydenta Anna Mackiewicz.

Przypomnijmy, że w drodze konsultacji społecznych zapytaliśmy mieszkańców, jaką preferują metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje prowadzone były w dniach 25 maja – 14 czerwca. Do wyboru były dwie metody: propozycja polegająca na uzależnieniu ponoszonej opłaty od powierzchni zajmowanego mieszkania lub podniesienie opłat z obecnych 13,00 zł za osobę za odpady segregowane do 13,50 zł. Konieczność zmian jest podyktowana zjawiskiem niepłacenia przez ok. 50 tys. mieszkańców obowiązkowych opłat oraz koniecznością likwidacji dzikich wysypisk . W efekcie w budżecie powstała dziura sięgająca 2,8 mln zł.

- Wielokrotnie powtarzałem, że celem działań nie jest podwyżka. Dlatego nie zaproponuję takiego rozwiązania, co oznacza, że wysokość opłaty za śmieci nie wzrośnie – mówi Rafał Bruski. – W tej sytuacji zintensyfikujemy działania, aby uszczelnić system celem wychwycenia osób nie płacących za gospodarowanie odpadami. Działania takie oczywiście prowadzone są przez cały czas na bieżąco, teraz po prostu je wzmocnimy niezależnie od kosztów. Postępowanie administracyjne, jakie w wypadku podejrzenia unikania opłat, jest czasochłonne i nieraz kilkukrotnie przekracza owe 13 zł, jakie chcemy wyegzekwować. Niemniej, będziemy je podejmować zdecydowanie częściej. To jedne z ważniejszych zadań dla pracowników nadzorowanych przez zastępcę prezydenta Annę Mackiewicz – dodaje prezydent.

Na najbliższej, czerwcowej sesji Rady Miasta władze Bydgoszczy zaproponują radnym zmiany w systemie opłat za śmieci jedynie w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych. – Przeprowadzone analizy potwierdziły, że 35 proc. wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie miasta pochodzi właśnie z nieruchomości niezamieszkałych. Do tej pory szacowaliśmy, ze jest to mniej, bo 30 proc. W tej sytuacji przedstawię radnym projekt uchwały podnoszący stawki opłat za odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych. To będzie jedyna propozycja – podkreśla prezydent Bruski.

Warto wiedzieć:
Od 1 stycznia 2016 r. w Bydgoszczy obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 13 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 39 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
Słuchamy mieszkańców – nie będzie zmian w opłatach za odpady Słuchamy mieszkańców – nie będzie zmian w opłatach za odpady Reviewed by Unknown on czerwca 13, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.