Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych

W ciągu ostatnich pięciu lat powstało ponad 35 km ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. Od 2016 roku tzw. gruntówki utwardzane są w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych. O kolejności inwestycji decyduje wzór oparty na obiektywnych kryteriach, jak liczba mieszkańców, czy ważność ulicy w systemie transportowym miasta. Lista jest co trzy lata aktualizowana, a kryteria oceny są weryfikowane przez Radę Miasta Bydgoszczy. Na realizację programu Miasto co roku zabezpiecza w budżecie miasta 17 mln zł. Niewykorzystane środki przechodzą na kolejne lata. Pozwala to co roku utwardzić kilka ulic, które obsługują dużą liczbę posesji i mają największe znaczenie komunikacyjne. Od początku funkcjonowania programu inwestycje realizowane są w sposób kompleksowy: budowane jest odwodnienie, wytrzymałe podbudowy, nawierzchnie z betonowej kostki lub asfaltobetonu, oświetlenie. Nowe ulice wyposażamy w elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (m.in. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych). Jeśli to możliwe, zabezpieczane są miejsca parkingowe. Jednocześnie rozwiązania dostosowujemy do potrzeb osiedlowego ruchu i mieszkańców. Wszystkie projekty poprzedzamy sporządzeniem koncepcji, która konsultujemy z mieszkańcami. Dodatkowe środki na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych pozwoliłyby skierować do realizacji kolejne zadania, które uzyskały najwyższe oceny w trakcie tworzenia listy zadań do realizacji. 

Średni koszt przebudowy 1 km ulicy gruntowej to ok. 5 mln zł. Część zadań realizowanych jest w oparciu o inne miejskie programy takie jak 25/75 czy Bydgoski Budżet Obywatelski. Wiele lokalnych dróg powstaje przy zaangażowaniu podmiotów prywatnych deweloperów lub inwestorów.  Miasto nie zamierza zmniejszać wydatków na budowę dróg gruntowych, a planuje zwiększyć w przypadku określenia wysokiego poziomu priorytetu w konsultacjach.

 


 

Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych  Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 21, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.