Ważne dokumenty

Uchwały:

- Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy.

Regulamin:

- Regulamin konsultacji społecznych
Sprawozdania:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2017 rok.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2018 rok.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2019 rok
Sprawozdanie z konsultacji społecznych za 2023 rok

Wzory wniosków:

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla Rad Osiedli, Rad lub Zespołów doradczych powołanych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy lub zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy - do wniosku o przeprowadzenie konsultacji załącza się stosowną uchwałę Rady lub Zespołu.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców.

Przykładowo wypełnione wnioski można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Rada ds. Partycypacji Społecznej:


Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zarządzenia 2017 r.

1.  Zarządzenie Nr 248/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.

2.  Zarządzenie Nr 249/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Brdy.

3.  Zarządzenie Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 maja w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zarządzenie Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszcz konsultacji społecznych dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.

5. Zarządzenie Nr 399/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie Miasta Bydgoszczy. 

6. Zarządzenie Nr 506/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.

7. Zarządzenie Nr 513/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 506/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.

8. Zarządzenie Nr 527/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych basenów.

9. Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Jeżynowej. 

10. Zarządzenie Nr 515/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Piaski.

11. Zarządzenie Nr 516/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Sanatoryjnej.

12. Zarządzenie Nr 517/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Botanicznej.18. Zarządzenie Nr 563/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 października zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenia miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: "Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni".

19. Uchwała Nr L/1062/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Bartodzieje.

20. Uchwała Nr LI/1067/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich. 

21. Uchwała LII/1155/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017r.W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich – Lawinowa – Pelplińska.

Zarządzenia 2018 r. 

1. Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

2. Zarządzenie Nr 176/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania Hali Targowej.

3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu konsultacji dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+5. Zarządzenie Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. II etapu zagospodarowania Parku Witosa (część centralna).

6. Zarządzenie Nr 520/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 września 2018r.w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy otwartych basenów w nowym kompleksie Astorii. 

Zarządzenia 2019 r.

1. Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.   

2. Zarządzenie Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 

3. Uchwała Nr VI/75/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Glinki-Rupienica. 

4. Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

5. Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia nowych biletów czasowych. 

6. Zarządzenie Nr 342/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku w Bydgoszczy. 

7. Uchwała Nr XI/201/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej. 

8. Zarządzenie Nr 418/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy.

9. Zarządzenie Nr 614/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy.

Zarządzenia 2020r.


1. Zarządzenie Nr 4/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
 

 
 

 
Zarządzenia 2021r.
 
 
 
 

4. Zarządzenie nr 108/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących koncepcji programowo-przestrzennych dla ulic: Generała Władysława Bortnowskiego, Gościeradzkiej, Gradowej, Odrzańskiej, Platynowej, Podhalańskiej, Rajdowej, Wejherowskiej, Wycieczkowej. 

 

5. Zarządzenie nr 172/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących kolejności realizacji inwestycji przez miasto Bydgoszcz. 

 

6.  Zarządzenie nr 184/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

 

7. Zarządzenie Nr 261/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy w zakresie zieleni w mieście, przeprowadzanych w ramach projektu „Bez lipy”.

8. Zarządzenie Nr 356/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. koncepcji programowo-przestrzennych dla ulic Krynickiej, Kudowskiej i Przyłubskiej. 

 

9. Zarządzenie Nr 512/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. przebudowy układu drogowego związanego z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej. 

10. Zarządzenie Nr 562/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej.


Zarządzenia 2022


1. Zarządzenie Nr 199/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 


2. Zarządzenie Nr 198/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących kładki dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego.

 

3. Zarządzenie Nr 465/2022 prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie adaptacji budynku przy ul. Gawędy 5 na potrzeby Centrum Kultury Fordon.


Zarządzenia 2023


1. Zarządzenie Nr 86/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

2. Zarządzenie Nr 211/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystosowania obiektu Ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zarządzenie Nr 248/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia  28 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy.

4 Zarządzenie Nr 258/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu Centrum Seniorów "Dworcowa 3". 
 

5. Zarządzenie Nr 327/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych dróg rowerowych na odcinku ul. Sudeckiej - Wyzwolenia - Pelplińskiej oraz wzdłuż ulic: Kieleckiej i Sułkowskiego w Bydgoszczy. 


6. Zarządzenie Nr 533/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia  12 września 2023 roku.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030


Zarządzenia 2024

1. Zarządzenie Nr 71/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji 500 stojaków rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy. 


2. Uchwała Nr LXXV/1606/24 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów osiedli funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy


3. Zarządzenie Nr 97/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski.


4. Zarządzenie Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Glinki w Bydgoszczy. 

 

Ważne dokumenty Ważne dokumenty Reviewed by Unknown on kwietnia 02, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.